Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Žuvininkystės tarnyboje lankėsi kontrolieriai iš Europos Bendrijos Jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinio direktorato

2011 m. vasario 7-11 dienomis mūsų Tarnybos Žvejybos Baltijos jūroje kontrolės ir Žvejybos Baltijos jūroje reguliavimo skyriuose lankėsi Europos Bendrijos Jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinio direktorato žvejybos kontrolės inspektoriai p. Fredas Jootsas ( Fred Joots) ir Matyas Meszaros.

Vizito tikslas buvo patikrinti, kaip Lietuvoje vykdoma menkių ir pelaginių žuvų žvejybos kontrolė. Inspektoriai domėjosi, kaip laikomasi žvejybos kontrolės priemones nustatančių Europos Bendrijos reglamentų, tikrino, kaip vykdoma menkių ir pelaginių žuvų iškrovimų kontrolė, domėjosi mėginių ėmimo metodika, kuri taikoma tikrinant iškraunamų žuvų svorį dėžėse ir nustatant nerūšiuoto laimikio rūšinę sudėtį. Galiausiai pareigūnai išnagrinėjo 2008 m. – 2010 m. laikotarpiu nustatytus pažeidimus ir tų pažeidimų nustatymo procedūras.

Be to, inspektoriai susipažino su Žuvininkystės integruota duomenų baze – kaip registruojamas žvejybos įmonių laimikis, žvejybos dienų skaičius, pirminio žuvų pirkimo ir pardavimo duomenys, kaip atliekamas duomenų sutikrinimas, analizė ir kontrolė.

Inspektoriai domėjosi, kaip mūsų Tarnybos pareigūnai vykdo žvejybos kontrolę palydovine Laivų stebėjimo sistema.

Vizito pabaigoje, dalyvaujant Europos Bendrijos Jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinio direktorato Žvejybos Baltijos ir Šiaurės jūrose kontrolės skyriaus vedėjai p. Ilonai Jepsena`i, buvo pateiktos tyrimo išvados. Inspektoriai nustatė, kad Lietuvoje vykdoma menkių ir pelaginių žuvų žvejybos kontrolės sistema atitinka Europos Bendrijos reglamentų nuostatas, žvejybos laivų tikrinimo metu atliekamos visos reikalaujamos procedūros ir taikomos reikiamos metodikos. Kontrolieriai teigiamai įvertino tą faktą, kad finansinių sunkumų laikotarpiu Žuvininkystės tarnyba ne tik nesusiaurino žvejybos kontrolės, bet ir pradėjo taikyti naujus kontrolės metodus.

Share iconDalintis