Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Žuvininkystės tarnyboje lankėsi Europos Komisijos jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinio direktorato atstovai

Š. m. sausio 28–29 dienomis Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žvejybos stebėsenos ir kontrolės, Žvejybos kontrolės Baltijos jūroje ir Žvejybos reguliavimo Baltijos jūroje skyrių bei Žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės departamento specialistai dalyvavo susitikime su Europos Komisijos jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinio direktorato atstovais dėl nuobaudų, susijusių su žvejybą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimais, taikymo.

 

Susitikimo dalyviai aptarė šiuo metu svarstomo Žuvininkystės įstatymo pakeitimo projektą, ypač tuos straipsnius, kurie nustato sunkių pažeidimų nagrinėjimo tvarką ir sankcijų už sunkius pažeidimus žuvininkystės srityje skyrimą. Europos Komisijos atstovai taip pat gilinosi į Lietuvos Respublikos teisinę bazę, susijusią su sankcijų taikymu, žuvininkystės srities pažeidimų fiksavimo bei nagrinėjimo procedūrų tvarka. Šiuo vizitu buvo bandoma surinkti įmanomai daugiau informacijos apie šiuo metu galiojančias nuobaudas, jų dydžius ir taškų sistemos taikymą už šiurkščius pažeidimus žuvininkystėje. Įvertinę surinktą medžiagą, Europos Komisijos atstovai per mėnesį Žuvininkystės tarnybai pateiks išvadas, ar Lietuvos Respublikoje taikomos nuobaudos žuvininkystės srityje yra adekvataus dydžio ir atgraso nuo kitų pažeidimų, taip kaip tai numato Europos Sąjungos teisė ir, ar taikomos nuobaudos yra proporcingos pažeidimais padarytos žalos dydžiui, vertei, pažeidimo mastui ar pasikartojančiam jo pobūdžiui.

 

Lietuvoje pastarųjų kelerių metų laikotarpiu baudos už padarytus pažeidimus žuvininkystės srityje didėjo taikant nuobaudas už paprastus, o ypač – už šiurkščius pažeidimus. Baudos remiantis Žuvininkystės įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatomis skiriamos žvejybos laivų kapitonams ir ūkio subjektams. Nuo 2013 m. liepos 1 d. Lietuvoje šiurkštų pažeidimą žuvininkystės srityje padariusiam žvejybos laivo kapitonui bei žvejybos laivą valdančiam ūkio subjektui pradėtos taikyti ir ES teisės aktais nustatyta taškų už šiurkščius pažeidimus skyrimo praktika. Didesnės baudos ir taškai skiriami siekiant, kad nuobaudos būtų proporcingos padarytai žalai ir atgrasytų nuo galimų pažeidimų. Pažymėtina, kad Europos Komisija stebi, kaip visos ES valstybės narės, kontroliuodamos verslinę žvejybą, taiko nuo pažeidimų atgrasančias priemonės. Tai daroma siekiant užtikrinti, kad visose ES šalyse žvejybą bei nuobaudų žuvininkystės srityje taikymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai atitiktų ES žvejybos kontrolę reglamentuojančių teisės aktų normas.

 

Išsamiau apie susitikimą el. paštu [email protected] arba tel. (8 5) 239 8485 ir el. paštu [email protected] arba tel. (8 5) 239 8401.

Share iconDalintis