Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Žuvininkystės tarnyboje atliktas Kokybės vadybos sistemos auditas

2019 m. vasario 21 d. Žuvininkystės tarnyboje prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Tarnyba) buvo atliktas Kokybės vadybos sistemos auditas pagal standarto LST EN ISO 9001:2015 reikalavimus.

Tarnyboje šiuo metu yra sertifikuotos šios veiklos:

– Verslinės žvejybos leidimų išdavimas.

– Lietuvos Respublikos žvejybos laivo liudijimų išdavimas.

– Europos Sąjungos sugautų žuvų kiekio sertifikatų išdavimas.

Šios paslaugos teikiamos pasitelkus informacines sistemas, o išduoti dokumentai automatiškai kryžminiu būdu tikrinami su kitais žvejybos veiklai vykdyti naudojamais dokumentais (žvejybos žurnalais, pirminio pardavimo pažymomis ir t. t.), tokiu būdu užtikrinant efektyvią žvejybos kontrolę bei priežiūrą.

Kokybės vadybos standartas ISO 9001 užtikrina vykdomos veiklos skaidrumą, mažina administracinę naštą ir garantuoja kokybiškų paslaugų teikimą įstaigos klientams.

Share iconDalintis