Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Žuvininkystės tarnyba vykdo paaugintų Europinių ungurių (lot. Anguilla, anguilla) įveisimo darbus.

Antrus metus iš eilės Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos vykdo paaugintų Europinių ungurių (lot. Anguilla, anguilla) įveisimo darbus. Šiais metais pirmas išleidimas į ežerus įvyko liepos 26 dieną.

Pranešame, kad įgyvendinant projektą „Europinių ungurių išteklių valdymo plano įgyvendinimas Lietuvoje“, pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007 – 2013 metų veiksmų programos trečiosios prioritetinės krypties „Bendro intereso priemonės“ priemonės „Vandens faunos ir floros apsaugai ir plėtojimui skirtos priemonės“ veiklos sritį „Parama europinių ungurių išteklių valdymo planui Lietuvoje įgyvendinti“bei vykdant 2012 m. kovo 15 d Žemės ūkio ministro įsakymą Nr. 3D-165. „Dėl žuvų ir vėžių įveisimo į valstybinius vandens telkinius, į kuriuos neišduoti leidimai naudoti žvejybos plotą, 2012 metų planą“, Žuvininkystės tarnyba prie LR Žemės ūkio ministerijos pradėjo vykdyti paaugintų europinių ungurių įveisimo darbus. Šių metų liepos 26 dieną buvo įveista 26 tūkstančiai vienetų paaugintų ungurių į 2 vandens telkinius esančius Šilutės ir Zarasų rajonuose. Iki rugpjūčio 31 d. planuojama ungurius įveisti į 113 valstybinės reikšmės vandens telkinių.

Share iconDalintis