Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Žuvininkystės tarnyba toliau vykdo tarptautinius įsipareigojimus atkuriant ungurių išteklius Lietuvoje

Nepaisant nežinios dėl Europos Sąjungoje vykstančio BREXIT proceso,  Žuvininkystės tarnybai pavyko konkurso būdu įsigyti stiklinės stadijos ungurių iš Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės. Balandžio 18 dieną į Žuvininkystės tarnybos Pietų regiono žuvivaisos skyriaus Mančiūnų kaimą, Kaišiadorių r., pristatyta jų siunta.

Naujai atgabentų ungurių perkėlimas į uždarąsias vandens apytakines sistemas –  atsakingas ir kruopštus darbas, kurį reikia atlikti greitai ir kokybiškai. Šiuos darbus Pietų regiono žuvivaisos skyriaus specialistams Mančiūnuose  (Laukystoje) padėjo atlikti ir Žuvų išteklių atkūrimo skyriaus specialistai Alina Širvinska, Tatjana Novikova, Justas Poviliūnas, Andrej Pilinkovskij.

Stiklinės stadijos unguriai įveisimui kitose šalyse ar paauginimui žmonių maistui gaudomi migracijos metu Prancūzijos, Didžiosios Britanijos ar kitų šalių upėse, į kurias vandenyno srovių dėka jie atplaukia natūraliai. Upėse ar jų žiotyse sugauti stikliniai unguriai laikomi baseinuose, kol sukaupiamas pakankamas jų kiekis, skirtas pardavimui. Vėliau stikliniai unguriai pakuojami į specialias transportavimui skirtas dėžes su ledais, siekiant palaikyti žemą temperatūrą transportuojant. Dažniausiai stiklinės stadijos ungurių kelionė į kitas šalis būna ilga ir varginanti, todėl Žuvininkystės tarnybos specialistai, priimantys tokį brangų ir vertingą krovinį, turi išmanyti savo darbą ir turėti gerų įgūdžių. Atgabenti unguriai pirmiausia buvo plaunami, adaptuojant juos prie naujų temperatūros sąlygų ir tik tada suleisti į jau iš anksto paruoštus baseinus. Vėliau, pakėlus temperatūrą, jie bus maitinami natūraliu pašaru – menkių ikrais. Įvertinus sustiprėjusių ungurių sveikatos būklę ir paauginus, jie bus išleisti į Lietuvos ežerus ir upes, numatytus Vandens telkinių įveisimo 2019 m. plane.

Share iconDalintis