Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Žuvininkystės tarnyba – tarptautinio projekto „StarT“ dalis

2020 m. sausio 21 d. Žuvininkystės tarnybos prie LR žemės ūkio ministerijos administracinės patalpos dviem valandoms prisipildė žingeidžių vaikų klegesio, susižavėjimo šūksnių ir juoko. Tarnybos darbuotojai mielai sutiko priimti tarptautiniame Suomijos LUMA universiteto projekte „StarT“ dalyvaujančius Klaipėdos „Versmės“ progimnazijos 2d ir 3c klasių mokinius bei juos lydinčias mokytojas.

„Mes atėjome sužinoti, kodėl Baltijos jūroje buvo uždrausta menkių žvejyba“, –  savo atvykimo į Žuvininkystės tarnybą priežastį nurodė drąsiausias mokinių grupės berniukas. Klaipėdos „Versmės“ progimnazijos vaikai tarptautiniame projekte dalyvauja turėdami svarbią misiją – pristatyti pasauliui, su kokiomis ekologinėmis problemomis ir jų pasekmėmis susiduria Lietuvos krantus skalaujanti jūra. Projektas taip ir vadinasi – „Mokinių žvilgsnis į Baltijos jūros ekologines problemas“.

„StarT“ projekto sumanytojai ir įgyvendintojai yra Suomijos LUMA universiteto studentai. Pagrindinė šio projekto idėja – suteikti galimybę mokyklinio amžiaus vaikams išlaisvinti fantaziją ir kurti viską, ką tik jie gali sugalvoti. Tai gali būti mobilus prietaisas, naujas žaidimas, programa, robotas arba spektaklio pastatymas, muzikinis kūrinys, globalios problemos sprendimo būdas ir kt. Projekto nugalėtojų lauks kelionė į Suomiją.

Žuvininkystės tarnyboje buvo surengti du edukaciniai užsiėmimai skirtingų klasių vaikams. Jų metu   tarnybos žuvininkystės kontrolės pareigūnai supažindino vaikus su įstaigos veikla ir misija, papasakojo, kur visame pasaulyje žvejoja Lietuvos žvejybos laivai. Parodė palydovines sistemos ir kitas IT sistemas, kuriomis Žuvininkystės tarnyba vykdo žvejybos kontrolę ne tik Baltijos jūroje, bet ir kituose vandenynuose. Taip pat atkreipė vaikų dėmesį į nykstančių menkių ir kitų žuvų problemas, papasakojo, dėl ko uždraudžiami ir kaip yra reguliuojami žvejybos ištekliai Europos Sąjungoje bei kitose šalyse.

Vaikus labai nustebino netikėtai į salę įžengęs specialia apranga – hidrokostiumu – apsirengęs žvejybos kontrolės pareigūnas. Jis paaiškino vaikams, kad tokią aprangą privalo dėvėti kiekvienas pareigūnas, vykdantis žvejybos laivų kontrolę jūroje bei papasakojo, kokių įrankių pagalba ir kaip atliekamas kontrolės pareigūno darbas.

Žuvininkystės tarnyba prie LR žemės ūkio ministerijos visada mielai dalyvauja projektuose su vaikais, kurių tikslas – ugdyti dorą ir išsilavinusį valstybės pilietį, norintį gyventi ir kurti Lietuvoje. Tarnyboje jau ne pirmą kartą organizuoja mokyklinio amžiaus vaikų edukacinius-praktinius užsiėmimus. Jų metu vaikai supažindinami su žuvininkyste, skatinami vartoti atsakingai ir atkreipti dėmesį į ekologijos problemas.

Share iconDalintis