Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Žuvininkystės tarnyba surengė seminarą žvejybos produktų supirkėjams

Š. m. balandžio 26 dieną Žuvininkystės tarnybos Klaipėdoje buveinėje vyko žvejybos produktų supirkėjams skirtas seminaras-pasitarimas dėl pirminių žvejybos produktų pardavimo pažymų teikimo elektroniniu būdu. Seminarą vedė Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos  (toliau – Žuvininkystės tarnyba) Žvejybos stebėsenos ir kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas Tomas Dambrauskis bei Žvejybos Baltijos jūroje reguliavimo skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Gentvilaitė. Seminare dalyvavo organizacijų, vykdančių pirminį žuvininkystės produktų supirkimą iš atviroje Baltijos jūroje žvejojančių Lietuvos Respublikos žvejybos laivų, atstovai.

 

Seminaro dalyviai buvo išsamiai supažindinti su galiojančia pirminio žvejybos produktų pardavimo tvarka, pagal kurią pirminį žvejybos produktų supirkimą vykdantys žemės ūkio subjektai, pirminio žvejybos produktų pardavimo pažymą užpildo ir Žuvininkystės tarnybai pateikia elektroniniu būdu per 24 val. po pirminio žvejybos produktų pardavimo tik tada, kai jų metinė pirminio žvejybos produktų pardavimo apyvarta per užpraeitus kalendorinius metus buvo 200 000 eurų ar didesnė. Visi kiti pirminį supirkimą vykdantys supirkėjai, kurių metinė pirminio žvejybos produktų pardavimo apyvarta per užpraeitus kalendorinius metus buvo mažesnė nei 200 000 eurų, Žuvininkystės tarnybai teikia daugiausia tik popierines pirminio žuvininkystės produktų pardavimo pažymas.

 

Seminaro dalyviams buvo pristatyta Žuvininkystės tarnybos valdoma Žuvininkystės duomenų informacinės sistemos interneto svetainė (toliau – ŽDIS) ir jos galimybės pirminio žvejybos produktų pardavimo pažymas priimti elektroniniu būdu iš visų pirminį supirkimą vykdančių žemės ūkio subjektų. Akcentuota, jog ŽDIS sistema, kuri yra sukurta pasitelkiant modernias informacinių sistemų technologijas ir žuvininkystės specialistų patirtį, yra naudojama ne tik įvairių duomenų, susijusių su žuvininkystės kontrolės užtikrinimu Lietuvoje ar Bendrosios žuvininkystės politikos įgyvendinimu Europos Sąjungoje, rinkimu, bet ir tam, kad respondentams tokių duomenų pateikimas būtų kaip įmanoma efektyvesnis ir reikalautų kuo mažesnės administracinės naštos. Todėl seminaro dalyviai buvo informuoti ir apie tai, jog ateityje visi pirminiai supirkėjai, kurie superka žvejybos produktus iš atviroje Baltijos jūroje žvejojančių Lietuvos Respublikos žvejybos laivų, pirminio žvejybos produktų pardavimo pažymas Žuvininkystės tarnybai teiks elektroniniu būdu. Seminare dalyvavę supirkėjai buvo praktiškai mokomi naudotis išoriniams ŽDIS sistemos vartotojams skirta aplinka. Taip pat buvo mokoma pildyti ir pateikti pirminio žvejybos produktų pardavimo pažymas, jas redaguoti bei pakartotinai pateikti. Seminaro dalyviai po mokymų atkreipė dėmesį, kad informacija, pateikiama elektroninėse pažymose, yra ta pati, kuri teikiama ir popierinėse pirminio žvejybos produktų pardavimo pažymose. Be to, elektroniniu būdu teikiant pažymas nebereikia pildyti bei siųsti popierinių analogų, todėl iš esmės elektroniniu būdu teikiamos pažymos reikalauja mažiau sąnaudų ir mažina administracinę naštą.

 

Išsamiau – el. paštu [email protected] arba tel. (8 5) 239 8401 ir el. paštu jurgita.gentvilaitė@zuv.lt arba (8 46) 310 660.

Akimirka iš seminaro.

Share iconDalintis