Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Žuvininkystės tarnybą sėkmingai pasiekė stiklinės stadijos unguriai

 

Vykdant 2016–2022 metų projektą „Europinių ungurių išteklių atkūrimas Lietuvoje“, tęsiami ungurių išteklių atkūrimo šalyje darbai. Šią savaitę Žuvininkystės tarnybos Pietų regiono žuvivaisos skyrius Laukystoje sulaukė stiklinės stadijos ungurių siuntos. 404 kg šių vertingų žuvų pavyko įsigyti ir sėkmingai atsigabenti iš Didžiosios Britanijos. Unguriai buvo supakuoti po kilogramą dėžėse, kuriose buvo palaikoma žema 5–7 laipsnių temperatūra.

Kelias dienas atvežti unguriai bus karantinuojami, palaipsniui temperatūra bus pakelta iki 24 laipsnių. Unguriukai pradės intensyviai maitintis ir augti. Sustiprėjusios žuvys bus išleistos į Lietuvos ežerus ir upes. Siekiant įvertinti ungurių mirtingumą migruojant Lietuvos vidaus vandenyse, dalis įveisiamų žuvų bus paženklintos specialiais žymekliais.

Pagal patvirtintą Žuvų ir vėžių įveisimo į valstybinius vandens telkinius 2020 m. planą šiemet Žuvininkystės tarnyba prie LR žemės ūkio ministerijos yra numačiusi į Lietuvos upes įveisti 1560 tūkst. vnt. paaugintų ungurių jauniklių. Pernai jų įveista 1590 tūkst. vnt.

2016–2022 metų projektas „Europinių ungurių išteklių atkūrimas Lietuvoje“ finansuojamas iš Europos jūrinių reikalų ir žuvininkystės fondo ir Lietuvos nacionalinio biudžeto lėšų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos pirmojo Sąjungos prioriteto „Ekologiškai tausios, efektyvaus išteklių naudojimo, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonės „Parama išsaugojimo priemonių rengimui ir įgyvendinimui“ veiklos sritį „Parama europinių ungurių išteklių valdymo planui Lietuvoje įgyvendinti“. Pagrindinis projekto tikslas – tęsti jau pradėtus ungurių išteklių atkūrimo darbus ir taip gausinti europinių ungurių išteklius tiek Lietuvoje, tiek Europos Sąjungoje.

Share iconDalintis