Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Žuvininkystės tarnyba prie LR ŽŪM skelbia tiesioginį viešą prekių aukcioną

ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

SKELBIMAS

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) skelbia pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti turto pardavimo tiesioginį viešą prekių aukcioną (toliau – aukcionas), kuris vyks 2017 m. rugpjūčio 24 d. 9.30 val. Žuvininkystės tarnybos 512 kabinete, J. Lelevelio g. 6, Vilniuje. Nepardavus turto aukcione, pakartotinis aukcionas vyks 2017 m. rugpjūčio 31 d. 9.30 val. tuo pačiu adresu.

Aukciono vedėjas – Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas Gediminas Kondratas, tel. (8 5) 239 8466.

Parduodamo turto apžiūra vyks 2017 m. rugpjūčio 21 – 23 dienomis (esant pakartotiniam aukcionui – 2017 m. rugpjūčio 28 – 30 dienomis) nuo 9.00 val. iki 12.00 val. turto buvimo vietoje nurodytu adresu.

Aukciono dalyviai registruojami aukciono dieną nuo 8.30 val. iki 9.30 val. Dalyviai privalo turėti asmens dokumentą. Aukciono dalyvio bilieto kaina 5.00 €. Bilietas įsigyjamas registracijos į aukcioną metu grynaisiais įmokant į kasą arba aukciono dieną pateikiant pavedimo kopiją.

Aukciono laimėtojas už aukcione įsigytą valstybės turtą atsiskaito grynaisiais įmokėdamas į kasą 20 procentų nuo pasiūlytos kainos aukciono vykdymo metu, likusią sumos dalį ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po aukciono grynaisiais įmokant į kasą arba pavedimu į Žuvininkystės tarnybos atsiskaitomąją sąskaitą LT464010042400010026 AB DNB banke. Laiku neįmokėjus likusios sumos dalies, įmokėta dalis negrąžinama. Įsigytą turtą pirkėjas pasiima ir išsiveža savo lėšomis per 20 darbo dienų nuo visiško atsiskaitymo už nupirktą turtą. Per nurodytą terminą nepaimtas įsigytas turtas nebus saugomas. Aukciono rengėjas už įsigyto turto kokybę neatsako ir nepriima pretenzijų.

 

 

Prekių sąrašas

 

Share iconDalintis