Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos surengė mokymus apie Europos Sąjungos sistemą, kuria siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai žvejybai

Š.m. lapkričio 17-18 d. Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos  (toliau – Žuvininkystės tarnyba) specialistai Palangoje surengė mokymus   Žuvininkystės tarnybos, muitinės, Uosto priežiūros bei Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybų specialistams Europos Sąjungos kovos su nelegalia žvejyba reglamentų nuostatų įgyvendinimo klausimais.

Mokymams vadovavo Žuvininkystės tarnybos direktoriaus pavaduotojas Aidas Adomaitis, pranešimus skaitė ekspertai  iš Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūros (Community Fisheries Control Agency – angl. k.) (Ispanija) Miguel Nuevo ir Petra Spaniol, Žuvininkystės tarnybos Žvejybos Baltijos jūroje kontrolės skyriaus vedėjas Erlandas Lendzbergas, Tarptautinių reikalų ir rinkos skyriaus vyr. specialistė Eugenija Bukienė, Lietuvos Respublikos muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Muitinės procedūrų skyriaus Netarifinio reguliavimo poskyrio vyr. inspektorė Rūta Daukšienė.

Mokymų tikslas – užtikrinti minėtų Lietuvos Respublikos institucijų veiksmų suderinamumą siekiant užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruotai ir nereglamentuotai (NNN) žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti. Mokymų metu buvo aptarta sugautų žuvų kiekio dokumentų tikrinimo procedūra bei jos taikymas pagal NNN reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, trečiųjų šalių laivų tikrinimo Klaipėdos uoste, NNN žvejybos kontrolės, vykdomos žuvininkystės produktų importo, eksporto bei reeksporto procedūrų metu, bei informacijos pasikeitimo ir perdavimo būdai.

Mokymų dalyviai diskutavo jiems abejonių keliančiais procedūriniais administravimo klausimais, aiškinosi, kokie pareigūnų veiksmai padėtų užtikrinti, kad NNN žvejybos būdu sužvejotos žuvys nepatektų į Lietuvos Respublikos, o kartu ir į Europos Sąjungos rinką.

Galiausiai Žuvininkystės tarnybos direktoriaus pavaduotojas Vaclovas Petkus  pakvietė visus dalyvius į Klaipėdos žuvininkystės produktų aukcioną bei Žuvininkystės tarnybos Žvejybos Baltijos jūroje kontrolės skyriaus pareigūnų darbo vietas, kad susipažintų su   žuvininkystės produktų aukciono bei žvejybos kontrolės pareigūnų vykdoma veikla.

Share iconDalintis