Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos skelbia konkursą 2011 m. ungurių žvejybos vietų ir įrankių kvotoms valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose gauti

Skelbiamas konkursas 2011 m. ungurių žvejybos vietų ir įrankių kvotoms pridedamame sąraše (1 priedas) nurodytose žvejybos vietose gauti.

Konkursas vyks vadovaujantis Žvejybos kvotų vidaus vandenyse skyrimo taisyklėmis, patvirtintomis Žuvininkystės departamento prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau –Žuvininkystės tarnyba) generalinio direktoriaus 2007 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. V1-7 „Dėl žvejybos kvotų vidaus vandenyse skyrimo“  (toliau – Taisyklės) (Žin., 2007, Nr. 12-513, 2010, Nr. 13-664).

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse, komisijai pateikia:

1. Prašymą, kuriame nurodo savo rekvizitus: pavadinimą, įmonės kodą (kai prašymą teikia juridinis asmuo) vardą, pavardę, asmens kodą, paso/asmens tapatybės kortelės numerį (kai prašymą teikia fizinis asmuo), adresą, telefono numerį ir norimas gauti žvejybos kvotas.
2. Juridinio asmens registravimo pažymėjimo kopiją (kai prašymą teikia – juridinis asmuo) arba verslo liudijimo kopiją (kai prašymą teikia – fizinis asmuo).
3. Žvejybą kontroliuojančios institucijos pažymą, kurioje pateikiama informacija pagal Taisyklių 11.1–11.3 punktus ir Taisyklių 1 priedo 3-8 punktus.
Dokumentai dėl dalyvavimo konkurse priimami iki balandžio 11 d. 15 val. Žuvininkystės tarnyboje (J. Lelevelio g. 6, Vilnius, 510 kb.).

Konkursas vyks 2011 m. balandžio 13 d. 10 val. Žuvininkystės tarnyboje (J. Lelevelio 6, 5 aukštas, 512 kb.). Telefonas informacijai (85)  2391 187.

Share iconDalintis