Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos prisideda prie 2011 m. rugsėjo 14 d. „Deklaracijos dėl pirmųjų verslo metų“

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos pritarė ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių institucijų iniciatyvai prisiimti įsipareigojimus dėl prižiūrimą veiklą pradėjusių ir pirmus metus ją vykdančių ūkio subjektų ir nuo 2011 m. rugsėjo 30 d. prisideda prie 2011 m. rugsėjo 14 d. ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių institucijų „Deklaracijos dėl pirmųjų verslo metų.“

Šia deklaracija priežiūros institucijos įsipareigojo pirmus metus prižiūrimą veiklą vykdantiems ūkio subjektams netaikyti poveikio priemonių (baudų, veiklos ribojimo ir kt.), identifikavus pažeidimus, visų pirma nustatyti tinkamą terminą pažeidimams ištaisyti, skirti išteklių šiems ūkio subjektams konsultuoti, metodinei pagalbai teikti. Poveikio priemones – baudas, veiklos ribojimą ir pan. taikyti tik išimtinais atvejais, kai jos yra būtinos ir neišvengiamos, kai pažeidimai gali padaryti žalos valstybei, visuomenei, kitų asmenų interesams ar aplinkai.

Share iconDalintis