Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos įgyvendino dalį Valstybinės aplinkos monitoringo 2011–2017 metų programos

Vadovaudamasi Valstybinės aplinkos monitoringo 2011–2017 metų programos (toliau Programa), patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 2 d. nutarimu Nr. 315 (Žin., 2011, Nr. 34-1603), bei vykdydama Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. vasario 14 d. įsakymą Nr. 3D-126 „Dėl valstybinės aplinkos monitoringo 2011–2017 metų programos uždavinių įgyvendinimo“, 2013 metais Žuvininkystės tarnyba prie LR Žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) ėmė mėginius (gaudė žuvis) ežerų ir tvenkinių tiriamajam monitoringui, upių priežiūros intensyviajam monitoringui, tiriamajam monitoringui ir žuvų užkrečiamųjų ligų monitoringui atlikti.

       Įgyvendinant Programos plano priemones, 2013 metais buvo suplanuotos 34 specialiosios žvejybos mokslinių tyrimų tikslais.

Sugautos žuvys buvo pristatytos į Nacionalinį maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutą išsamesniems tyrimams. Mėginius pagal patvirtintą grafiką paėmė Ignalinos rajono Strigailiškio kaime įsikūrusio Žuvininkystės tarnybos Žeimenos poskyrio ir Žuvininkystės tarnybos Žuvivaisos skyriaus specialistai. Buvo ieškoma gyvsidabrio ir jo junginių, heksachlorobenzeno, heksachlorocikloheksano, kadmio ir jo junginių, švino ir jo junginių, polichlorintųjų bifenilų (PCB) bei koi herpes viruso infekcijos, seudomonozės ir furunkuliozės.

Galime pasidžiaugti, kad, vertinant tyrimų rezultatus, apsikrėtimas virusinėmis ligomis nebuvo nustatytas, nepasitaikė ir pseudomonozės bei furunkuliozės ligos atvejų, o tiriamų aukščiau išvardintų elementų ir junginių koncentracija neviršijo leistinų normų.

Share iconDalintis