Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Žuvininkystės produktų aukcionas dirbs stebimas žvejų

Lietuvos pajūrio žvejams Klaipėdoje buvo pristatytos naujojo 2014–2020 m. finansinio laikotarpio perspektyvos ir galimybės.

Žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė ir Žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės departamento specialistai su Baltijos jūroje ir priekrantėje žvejybą vykdančių įmonių atstovais diskutavo apie 2014–2020 m. finansinio laikotarpio Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondo perspektyvas, paramos galimybes žvejams. Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos projektas šiuo metu  jau pateiktas derinti Europos Komisijai. Tikimasi, kad jis bus patvirtintas kitų metų viduryje, tačiau jau dabar Žemės ūkio ministerija rengia įgyvendinimo taisyklių projektus, nes siekiama, kad patvirtinus programą ją būtų galima pradėti neatidėliojant įgyvendinti.

Susitikime su žvejais kalbėta ir apie žuvininkystės teisinio reguliavimo alternatyvas –   pristatytas ministerijos rengiamas Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo pakeitimo projektas dėl žvejybos galimybių jūrų vandenyse skyrimo ūkio subjektams.

UAB „Klaipėdos žuvininkystės produktų aukcionas“ veiklą ministrė aptarė su naujuoju jos  direktoriumi Kęstučiu Auškalniu. Diskutuodama su žvejais apie aukciono perspektyvas, bendradarbiavimą tarp šios įmonės ir žvejų bendruomenės, V. Baltraitienė pabrėžė, kad ateityje žvejai bus labiau įtraukiami į aukciono valdymą – stebėtojų teisėmis galės dalyvauti sprendžiant jų veiklai svarbius klausimus. Susitikimo metu atkreiptas dėmesys ir į Baltijos jūroje nuo kitų metų sausio 1 d. įsigaliosiantį ES reglamentais nustatytą išmetimų draudimą – prievolę iškrauti visą sugautą laimikį.

Klaipėdoje ministrė kalbėjosi ir su Žuvininkystės tarnybos žvejybos kontrolės ir reguliavimo Baltijos jūroje bei tyrimų ir mokslo padalinių specialistais, aptarė aktualius žvejybos kontrolės vykdymo klausimus bei išteklių tyrimus Baltijos jūroje.

Vizito metu V. Baltraitienė aplankė ir naująjį žuvų turgelį Danės upės krantinėje šiauriniame rage.

Share iconDalintis