Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Žuvininkystės kontrolės ekspertų grupės ir Žuvininkystės ir akvakultūros komiteto posėdis

Š. m. lapkričio 28 d. Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žvejybos stebėsenos ir kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė Jūra Lenkaitienė ir Žvejybos Baltijos jūroje reguliavimo skyriaus vyriausioji specialistė Irina Jakovleva dalyvavo Europos Komisijos (EK) Jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinio direktorato Žuvininkystės kontrolės ekspertų grupės ir Žuvininkystės ir akvakultūros komiteto posėdžiuose. Posėdžių metu buvo aptariama nauja ir besiplėtojanti žuvininkystė, pateiktas siūlymas dėl jūrinių ešerių grupės žvejybos galimybių nustatymo. Taip pat vyko balsavimas dėl Komisijos įgyvendinimo reglamento, panaikinančio ICES 27 ir 28.2 pakvadračiuose tam tikrus 2014 m. žvejybos pastangų apribojimus ir įpareigojimus registruoti su žvejybos veikla susijusius duomenis pagal Tarybos reglamentą, nustatantį Baltijos jūros menkių išteklių ir jų žvejybos būdų daugiametį planą. Šalys narės balsų dauguma pritarė reglamento priėmimui.

Be to, buvo pateiktas ir aptartas Europos Komisijos ataskaitinio pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai projektas dėl valstybių narių pastangų, siekiant tausaus balanso tarp žvejybos pajėgumo ir žvejybos galimybių 2012 metais. Europos Komisija pažymėjo, kad pasiektas žymus progresas, naikinant atotrūkį tarp žuvų išteklių ir žvejybos galimybių, tačiau apibendrintų tendencijų neįmanoma įvertinti dėl laivynų segmentų įvairovės. Šalims narėms pageidaujant šį balansą tiksliau įvertinti, Komisija parengs gaires su aiškesniais indikatoriais.

Share iconDalintis