Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Žuvininkystės kontrolės ekspertų darbo grupės susitikimas

Š.m. spalio 3-4 dienomis Briuselyje vyko žuvininkystės kontrolės ekspertų darbo grupės, dirbančios su reglamentų, užkertančių kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai (NNN) žvejybai įgyvendinimu, susitikimas. Iš Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos dalyvavo vyriausioji specialistė Eugenija Bukienė, Tarptautinių reikalų ir rinkos skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti ryšių tarnybos, koordinuojančios apsikeitimo informacija funkcijas, bei Adrija Gasiliauskienė – Žvejybos stebėsenos ir kontrolės skyriaus vedėja. Darbo grupė nagrinėjo aktualius klausimus, tarp kurių: trečiųjų šalių žvejybos laivų inspektavimas šalių narių uostuose, sugavimų sertifikatų schemos veikimas žuvininkystės produktų importo bei eksporto procedūrų vykdymo metu, pasikeitimas skubia informacija Mutual assistance būdu tarp šalių narių bei Europos Komisijos, NNN žvejybos laivų identifikavimas, NNN reglamentų įgyvendinimo priemonių bei sankcijų taikymas. Siekiant išaiškinti nebendradarbiaujančias šalis, buvo pristatytos Europos Komisijos trečiosiose šalyse vykdomos misijos.

Share iconDalintis