Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Žuvininkystės kontrolės ekspertų darbo grupės susitikimas Kopenhagoje

Š. m. lapkričio 23–24 dienomis Kopenhagoje vyko žuvininkystės kontrolės ekspertų darbo grupės susitikimas dėl elektroninių duomenų valdymo strategijos. Iš Žuvininkystes tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) dalyvavo Žuvininkystės tarnybos Žvejybos stebėsenos ir kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas Tomas Kazlauskas bei Irina Jakovleva – Žuvininkystės tarnybos Žvejybos Baltijos jūros reguliavimo skyriaus vyriausioji specialistė. Darbo grupė nagrinėjo aktualius klausimus, tarp kurių: Danijos IT duomenų valdymo struktūros pristatymas bei dalijimasis patirtimi, integruotų žuvininkystės duomenų valdymo sistemų strategijos valdymo apžvalga, diskusijos dėl duomenų valdymo plėtojimo krypties strategijos, 2012 metų projektų pasiūlymai ir bazinis planas.

Komisija pateikė planus ir pasiūlymus, susijusius su bendrųjų elektroninių duomenų sąrašų, Duomenų saugyklos, Integruotos žuvininkystės duomenų sistemų valdymu ir integracijos su RFMO bei trečiųjų šalių ataskaitų informacinių sistemų bei Duomenų saugykla. Komisija pateikė bendrą apžvalgą apie ATLAS projektą. Be to, buvo pasiūlyta palydovinės laivų stebėjimo sistemos NAF formatą pakeisti į funkcionalesnį XML formatą.

Komisijos 2012 metų Informacinių sistemų plėtros bazinis planas:

  • Padidinti IT sistemų kūrimo pajėgumus.
  • Sukurti universalią duomenų perdavimo platformą.
  • Padidinti duomenų kokybę ir pagerinti jų valdymą.
  • Padidinti ataskaitų pajėgumus.
Share iconDalintis