Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Žuvininkystės departamentas skelbia aukcioną, kuriame bus suteikiama teisė naudoti Žuvininkystės departamento valdomus žvejybos pajėgumus

AUKCIONAS, SKIRTAS SUTEIKTI TEISĘ NAUDOTI ŽUVININKYSTĖS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS VALDOMUS PIRMAJAM IR ANTRAJAM ŽVEJYBOS LAIVŲ SEGMENTAMS PRISKIRTUS ŽVEJYBOS PAJĖGUMUS

Žuvininkystės departamentas prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės departamentas) skelbia aukcioną, kuriame bus suteikiama teisė naudoti šiuos Žuvininkystės departamento valdomus žvejybos pajėgumus:
–       118,47 GT ir 974,95 kW, priskirtų pirmajam žvejybos laivų segmentui (Baltijos jūros priekrantė);
–       77,00 GT ir 3,00 kW, priskirtų antrajam žvejybos laivų segmentui (atvira Baltijos jūra).

Aukcionas vyks 2009 m. gruodžio 15 d. 11 val. Žuvininkystės departamento Žvejybos Baltijos jūroje departamente adresu Naujoji uosto g. 8A, LT-92119 Klaipėda.

Aukcionas vykdomas vadovaujantis Teisės naudoti Žuvininkystės departamento valdomus žvejybos pajėgumus suteikimo taisyklėmis, patvirtintomis Žuvininkystės departamento generalinio direktoriaus 2009 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. V1-25 (Žin., 2009, Nr. 35-1374).

Pradinė aukciono kaina, reikalavimai aukciono dalyviams, privalomi pateikti aukciono dokumentai, vokų su aukciono dokumentais pateikimo ir registravimo tvarka ir kitos su aukciono vykdymu susijusios sąlygos ir informacija yra nustatytos Aukciono sąlygų apraše. Aukciono sąlygų aprašą nemokamai galima gauti Žuvininkystės departamente (J. Lelevelio g. 6, LT-01102 Vilnius) bei Žuvininkystės departamento interneto svetainėje adresu www.zuvdep.lt.

Vokai su aukciono dokumentais pateikiami Žuvininkystės departamento Žvejybos Baltijos jūroje departamentui nuo aukciono paskelbimo dienos iki 2009 m. gruodžio 14 d. imtinai. Vokai su aukciono dokumentais turi būti pristatyti asmeniškai ar aukciono dalyvio įgalioto asmens, atsiųsti registruotu laišku ar įteikti pašto kurjerio.

Aukciono sąlygų aprašas

Share iconDalintis