Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Žuvininkystės departamentas prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos skelbia konkursą 2009 m. žvejybos kvotoms valstybiniuose žuvininkystės vidaus vandens telkiniuose gauti

Skelbiamas konkursas 2009 m. žvejybos kvotoms pridedamuose sąrašuose (1, 2 priedai) nurodytuose vandens telkiniuose gauti.

Konkursas vyks vadovaujantis Žvejybos kvotų vidaus vandenyse skyrimo taisyklėmis, patvirtintomis Žuvininkystės departamento prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau –Žuvininkystės departamentas) generalinio direktoriaus 2007 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. V1-7 ,,Dėl žvejybos kvotų vidaus vandenyse skyrimo“ (toliau – Taisyklės) (Žin., 2007, Nr. 12-513, 2008, Nr. 4-160).

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse, komisijai pateikia:

  1. Prašymą, kuriame nurodo savo rekvizitus: pavadinimą, įmonės kodą (kai naudotojas – juridinis asmuo) vardą, pavardę, asmens kodą, paso/asmens tapatybės kortelės numerį (kai naudotojas – fizinis asmuo), adresą, telefono numerį ir norimas gauti žvejybos kvotas.
  2. Įmonės registravimo pažymėjimo ir įstatų kopiją (kai naudotojas – juridinis asmuo) arba žvejybos verslo liudijimo kopiją (kai naudotojas – fizinis asmuo).
  3. Žvejybą kontroliuojančios institucijos pažymą, kurioje pateikiama informacija pagal Taisyklių 1 priedėlio 3-7 punktus.

Dokumentai dėl dalyvavimo konkurse priimami iki balandžio 7 d. 16 val. Žuvininkystės departamente (J. Lelevelio g. 6, Vilnius, 424 kb.).

 

Konkursas vyks 2009 m. balandžio 9 d. 10 val. Žuvininkystės departamente (J. Lelevelio 6, 4 aukštas, 433 kb.). Telefonas informacijai (85) 2391 187.

Share iconDalintis