Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Žemės ūkio viceministrė L. Kujalytė lankėsi Žuvininkystės tarnybos Vidaus vandenų ir akvakultūros skyriaus Žuvų ligų ir vandens tyrimų poskyryje

2015m. liepos 14 d. Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Vidaus vandenų ir akvakultūros skyriaus Žuvų ligų ir vandens tyrimų poskyryje (toliau – Poskyris) lankėsi žemės ūkio viceministrė Lina Kujalytė.

 

Žuvų ligų ir vandens tyrimų poskyrio vedėja L.Ivanauskienė pristatė Poskyrio veiklą, aprodė turimą materialinę bazę tyrimams atlikti, kuri atnaujinta pasinaudojus Europos žuvininkystės fondo ir nacionalinio biudžeto parama, supažindino su atliekamais tyrimais ir kolektyvu.

 

Žuvų ligų ir vandens tyrimų poskyryje dirba kvalifikuoti, turintys didelę praktinę patirtį, specialistai. Laboratorijoje nuosekliai atliekami žuvų gyvenamosios aplinkos biologiniai ir cheminiai tyrimai. Tinkamai įvertinant jų rezultatus, prognozuojama vandens fizinių, cheminių parametrų ir pašarinės bazės dinamika, šių faktorių įtaka tolimesniam žuvų auginimui, žuvų prekinei kokybei, jų sveikatingumui, neršto eigai, žiemojimo išeigoms, taip pat poveikiui gamtinei aplinkai.

 

Ypač svarbus poskyrio vaidmuo yra ekstremaliais atvejais, kai pažeidžiami žuvų auginimo technologiniai normatyvai, bei iškilus kitiems nenumatytiems avariniams antropogeninės ir ūkinės veiklos padariniams, taip pat pavasarį tvenkinius užpildant ir rudenį išleidžiant tvenkinių vandenį į natūralius telkinius.

 

Poskyryje atliekami žuvų biocheminiai tyrimai padeda poskyrių specialistams įvertinti užaugintos produkcijos kokybę. Biocheminiai tyrimai ypač svarbūs ruošiantis žiemoti, taip pat žuvų auginimo ir žiemojimo laikotarpiu.

 

Ichtiopatologiniai tyrimai padeda kontroliuoti tvenkinių epizootinę būklę, organizuoti ir vykdyti žuvų ligų profilaktines ir gydymo priemones Žuvininkystės tarnybos tvenkiniuose. Pagrindinis ichtiopatologų tikslas – užtikrinti žuvų ligų profilaktiką, siekiant iki minimumo sumažinti galimus ligų protrūkius, kurie gali atnešti didelių materialinių nuostolių.

 

Atliekant jau aukščiau minėtus tvenkinių ar kitų vandens telkinių, kuriuose auga žuvys, vandens laboratorinius tyrimus, yra svarbu atliekamų tyrimų operatyvumas ir visų tyrimų rezultatų kompleksinė analizė.  Tik analizuojant hidrobiologinių ir hidrocheminių tyrimų rezultatus kompleksiškai, galima numatyti priemones nepageidaujamai padėčiai gerinti, pvz., šalinti vandens „žydėjimo” pasekmes, apskaičiuoti reikiamus trąšų kiekius, užkirsti kelią žuvų ligoms plisti ir kt.  Laboratorinės kontrolės visuma, gautų tyrimų rezultatų kompleksinė analizė leidžia objektyviai įvertinti ekosistemos būklę, auginamos žuvies kokybę, būklę ir padeda žuvininkystės specialistams vertinant kasdienines ir išskirtines žuvų auginimo situacijas.

 

Poskyris šiuo metu teikia paslaugas tik Žuvininkystės tarnybos struktūriniams padaliniams, tačiau dažnai privatūs juridiniai ir fiziniai asmenys, pasitikėdami poskyryje atliekamais kompleksiniais tyrimais ir ilgamete darbo patirtimi, kreipiasi dėl konsultacijų įvairiais žuvininkystės veiklos klausimais.

Viceministrė Lina Kujalytė kartu su Žuvų ligų ir vandens tyrimų poskyrio vedėja Laimute Ivanauskiene

Share iconDalintis