Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Žemės ūkio ministrė dėl NEAFC kreipsis į Europos Komisiją

Žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė kreipsis į Europos Komisiją, prašydama, kad NEAFC (Žvejybos šiaurės rytų Atlante komisija), atsakinga už žūklę, prisiimtų atsakomybę dėl laiku nepateiktos informacijos apie pasikeitusias koordinates.

 

Žvejybos šiaurės rytų Atlante komisijos (angl. NEAFC) duomenų bazėje naudojamos koordinatės neatitinka dabartinės situacijos, t.y. nepatikslintos po to, kai Rusija pranešė apie pasikeitusias savo išskirtinės ekonominės zonos ribas. NEAFC apie pasikeitimus neinformavo nė vienos Europos Sąjungos valstybės narės, tarp jų – ir Lietuvos. Būtent dėl to, kad nežinojo apie pasikeitusias ribas, Lietuvos laivas „Jūrų vilkas“ galėjo jas peržengti. „Mūsų žiniomis nė viena valstybė narė nebuvo informuota apie pasikeitusias koordinates, todėl, manau, kad atsakomybę už pasekmes turi prisiimti NEAFC organizacija“, – teigia žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė.

 

NEAFC sekretoriatas pripažino, kad dėl reguliuojamos teritorijos koordinačių tikslumo yra susidariusi kebli situacija. Rusijos Federacija yra pasirašiusi dvišalį susitarimą dėl žvejybos su Norvegija, kuriuo yra išplečiamos Rusijos Federacijos išskirtinės ekonominės zonos ribos. Apie tai buvo informuotas ir NEAFC, tačiau kitoms susitariančioms šalims apie tai nebuvo pranešta.

 

NEAFC sekretoriatas patikino, kad bus siekiama kuo greičiau užbaigti procedūras dėl reguliuojamos teritorijos koordinačių patikslinimo, ir šis klausimas bus pateiktas svarstyti PECCOE komitetui (NEAFC Nuolatinis komitetas dėl kontrolės ir priežiūros). PECCOE bus prašomas atlikti atitinkamus NEAFC Kontrolės ir priežiūros schemos pakeitimus, kurie užtikrintų, kad NEAFC duomenų sistemoje naudojamos koordinatės visuomet būtų tikslios.

Share iconDalintis