Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Žemės ūkio ministerija kreipėsi į Europos Komisiją dėl reglamento, kuriuo nustatomos tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos Baltijos jūroje galimybės 2020 m., vertimo patikslinimo

 

Informuojame, kad lietuvių kalba paskelbto 2019 m. spalio 30 d. Tarybos reglamento (ES) 2019/1838, kuriuo nustatomos 2020 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos Baltijos jūroje galimybės ir iš dalies keičiamos Reglamento (ES) 2019/124 nuostatos, susijusios su tam tikromis žvejybos kituose vandenyse galimybėmis, 8 straipsnio pavadinimas „Priemonės dėl šlakių ir atlantinių lašišų mėgėjų žvejybos ICES 22–32 pakvadračiuose“ nesutampa su šio reglamento straipsnio pavadinimu anglų kalba. Anglų kalbos variante nėra žodžio „mėgėjų“ ir jis skamba taip:

„Measures on sea trout and salmon fishing in ICES subdivisions 22-32“.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atstovai mus informavo, kad kreipėsi į Europos Komisiją su prašymu suvienodinti pavadinimus anglų ir lietuvių kalbomis.

Share iconDalintis