Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Žemės ūkio ir žuvininkystės Taryboje pasiekta žvejams svarbių susitarimų

Birželio 24 d. Liuksemburge baigėsi dvi dienas trukę Žemės ūkio ir žuvininkystės Tarybos posėdžiai. Antroji diena buvo skirta tik žuvininkystės klausimams. Lietuvai svarbiausi nagrinėti žuvininkystės klausimai: dokumentas dėl kovos su neteisėta, nereguliuojama ir nepranešama žvejyba, dokumentas dėl žvejybos galimybių Mauritanijos vandenyse bei priemonių planas sprendžiant žvejybos sektoriaus problemas dėl kuro pabrangimo. Be to, buvo pasiekti politiniai susitarimai dėl žvejybos tose teritorijose, kuriose yra jautrios ekosistemos, bei dėl Europos Bendrijos žvejybos laivų teisių žvejoti už Bendrijos vandenų, taip pat trečiųjų šalių laivų galimybės naudotis Bendrijos vandenimis.

Užkirs kelią

„Džiugu, kad pasiektas politinis susitarimas dėl kovos su neteisėta, nereguliuojama ir nepranešama (NNN) žvejyba ir pagaliau bus įteisinta griežtomis sankcijomis pagrįsta kovos sistema, kuri padės užkirsti kelią NNN žvejybai. Ši kontrolės sistema taip pat apims ir žuvininkystės produktų importo į ES bei eksporto kontrolę“, – pabrėžė Lietuvos delegacijai vadovavusi žemės ūkio ministrė prof. Kazimiera Prunskienė.

Sumažinta kvota

Reglamentą, kuriuo bus patvirtintas naujasis ES ir Mauritanijos protokolas dėl žvejybos galimybių Mauritanijos Islamo Respublikos vandenyse, Žemės ūkio ir žuvininkystės Taryboje numatyta priimti liepos mėnesį., t.y. tuomet, kai bus pasibaigusi šešių savaičių konsultacijų procedūra šalių narių nacionaliniuose parlamentuose. Naująjį protokolą buvo nuspręsta patvirtinti po to, kai pasirodė, kad Europos Bendrija nepanaudoja beveik pusės numatytos žvejybos kvotos pelaginėms žuvims. Pagal naująjį protokolą pelaginių žuvų kvota yra sumažinta 40 proc.

Siekiant užtikrinti Lietuvos žvejybos interesus Mauritanijos vandenyse, Lietuvos delegacijos vadovė prof. K. Prunskienė tarybos išvakarėse buvo susitikusi su žuvininkystės ir jūrinių reikalų komisaru Joe Borg. Komisaras įsipareigojo liepos mėnesį vyksiančiame Tarybos posėdyje pateikti raštišką pareiškimą, kad, ES žvejams išnaudojus pagal protokolą kiekvieniems jo galiojimo metams numatytas pelaginių žuvų žvejybos kvotas (250 000 t ir dar papildomai skiriamos 50 000 t kvotos), Komisija nedelsiant inicijuos derybas su Mauritanijos valdžia dėl papildomų žvejybos kvotų einamais metais.

Pasiūlytas išsamus priemonių paketas

Susidarius ypatingai blogai padėčiai žvejybos sektoriuje dėl staiga pakilusių ir vis kylančių kuro kainų, ES šalys reikalavo, kad Europos Komisija pasiūlytų priemones, padėsiančias sušvelninti esamą padėtį. Galima džiaugtis, kad Europos Komisija atsižvelgė į Lietuvos bei kitų šalių narių reikalavimus ir pasiūlė išsamų priemonių paketą. Svarbiausios priemonės yra šios:

  • skubi finansinė parama laikinai sustabdžius žvejybos veiklą ne ilgesniam kaip trijų mėnesių laikotarpiui;
  • naudojantis Europos žuvininkystės fondo (EŽF) parama, iki 40 proc. sumažintas privalomas privatus indėlis įsigyjant laivų kuro sunaudojimą mažinančią įrangą;
  • finansavimas mokslinių, techninių projektų dėl laivų kuro naudojimo sumažinimo;
  • ankstyvo išėjimo į pensiją išmokos ne tik žvejams, bet ir darbuotojams, dirbantiems tiesiogiai su žvejyba susijusiose srityse (uosto tarnybose, žuvų aukcionuose ir pan.);
  • de minimis paramos ribos yra padidintos nuo 30 000 iki 100 000 eurų vienai įmonei trejų metų laikotarpiu, skiriant iki  30 000 eurų vienam laivui per tą patį laikotarpį;
  • išmokos daliniam pasitraukimui iš verslo, t.y. įsigyjant mažesnį ir mažiau kuro naudojantį laivą negu anksčiau turėtas;
  • galimybė teikti valstybės pagalbą mažinant socialines įmokas žvejams ne daugiau kaip dvejų metų laikotarpiui.

Šios ir kitos pasiūlyme numatytos priemonės bus dar kartą aptariamos liepos mėnesį įvyksiančios Žemės ūkio ir žuvininkystės Tarybos posėdyje. „Svarbu pasiūlyti ir ilgalaikes priemones, kurios padėtų žvejybos verslui ilgam laikui adaptuotis prie, matyt, ir toliau kilsiančių kuro kainų“, – savo kalboje Tarybos posėdyje sakė Lietuvos delegacijos vadovė prof. K. Prunskienė. Žuvininkystės komisaras Joe Borg pažadėjo, kad liepos mėnesį Tarybai teikiamame oficialiame siūlyme bus pasistengta atsižvelgti į tai.

Share iconDalintis