Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Vyko erdvinių žuvininkystės duomenų darbo grupės susitikimas

Š. m. birželio 10–13 d. Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) Žvejybos Baltijos jūroje reguliavimo skyriaus vyriausioji specialistė Irina Jakovleva dalyvavo Kopenhagoje (Danijos Karalystė) vykusiame Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos (TJTT) Erdvinių žuvininkystės duomenų darbo grupės (WGSFD) susitikime. Renginyje dalyvavo Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos (TJTT) ir kviestųjų ES šalių narių atstovai.

Prieš darbo grupės susirinkimą Žuvininkystės tarnyba turėjo pateikti 2009–2012 metų žvejybos Baltijos jūroje pastangų duomenis pagal TJTT atsiųstą formą. Darbo grupė lygino ir analizavo erdvinius žuvininkystės duomenis, kad būtų galima nustatyti galimo poveikio aplinkai mastą ir suteikti informaciją kitoms TJTT ekspertų grupėms. Susitikimo metu pagal šalių narių pateiktą informaciją buvo sukurti pastangų jūrlapiai OSPAR regionui ir parengta bendra ataskaita. LSS duomenys ir žurnalai yra pagrindiniai informacijos šaltiniai. Siekiant suvienodinti duomenų formatus su kitomis TJTT ekspertų grupėmis bei įgyvendinti žuvininkystės politikos reikalavimus, analizės metodai yra reguliariai peržiūrimi ir keičiami. Erdviniai žvejybos duomenys yra būtini, siekiant suprasti sąveiką tarp žuvininkystės ir ekosistemos. Jūrų erdvės planavimas nustato tvirtą teisinį pagrindą tvariam jūrų plotų, išteklių ir ekosistemų funkcijų valdymui. Dabartinis dėmesys WGFSD yra nukreiptas į:

  • žvejybos veiklos pasiskirstymą;
  • žvejybos veiklos įvertinimą;
  • dugninių žvejybos įrankių poveikio natūraliam dugno sluoksniui tyrinėjimą.

 

Išsamiau – Irina Jakovleva, tel. +370 46 31 06 60, el. paštas [email protected]

Share iconDalintis