Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Vyko Baltijos jūros regiono rizikos analizės seminaras

Š. m. rugsėjo 3 d. Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žvejybos Baltijos jūroje reguliavimo skyriaus vyriausioji specialistė Irina Jakovleva dalyvavo Europos žuvininkystės kontrolės agentūros (toliau – EFCA) Baltijos jūros regiono rizikos analizės seminare, kuris vyko Ispanijos Karalystės Vigo mieste.

Renginyje, remiantis informacija, kurią pateikė valstybės narės ir apibendrino EFCA, buvo pristatyti menkių, šprotų, strimelių ir lašišų žvejybos Baltijos jūroje sugavimo, iškrovimo ir rizikos analizės rezultatai. Remiantis šiais rodikliais bus rengiamas 2014-ųjų metų jungtinės veiklos planas. Be to, Baltijos jūros valdymo grupei buvo parengtos techninės rekomendacijos dėl menkių, strimelių, šprotų ir lašišų žvejybos Baltijos jūroje kontrolės kampanijos įgyvendinant 2014-ųjų metų jungtinės veiklos planą. Tai pat rekomenduota žvejybos kontrolės kampanijas rengti dėl kelių žuvų rūšių iš karto.

Share iconDalintis