Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Vykdoma specialioji margųjų upėtakių, ūsorių, starkių ir šamų reproduktorių žvejyba

Vadovaudamiesi Specialiosios žvejybos vidaus vandenyse tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. D1-331 (Žin., 2009, Nr. 74-3031), informuojame, kad, vykdydami Valstybinį žuvų ir vėžių gaudymo žuvivaisai 2014 metų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 3D-150, š. m. gegužės mėn. Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žuvivaisos skyriaus ir Rusnės poskyrio darbuotojai žvejos margųjų upėtakių, ūsorių, sterkų ir šamų reproduktorius.

Share iconDalintis