Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Vilniuje vyko Baltijos jūros aplinkos apsaugos komisijos, vadinamosios Helsinkio komisijos (HELCOM), susitikimas

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos drauge su Vokietijos, Lenkijos, Latvijos, Estijos, Danijos šalių mokslo įstaigomis daug dėmesio skiria Baltijos jūroje gyvenusio aštriašnipio eršketo problematikai. Kaimyninėse šalyse – Lenkijoje ir Vokietijoje, šios žuvų rūšies išteklių atkūrimu susirūpinta jau prieš 10 metų. Dirbtinai laikomi lėtai bręstantys šių žuvų reproduktoriai jau pradeda duoti ikrus ir pienius. Lietuvoje tik prieš keletą metų pradėti aštriašnipio eršketo atkūrimo darbai – iš Kanados, kur dar yra natūrali šiuos rūšies populiacija, atsivežta ikrų, iš kurių paauginti jaunikliai įveisti į Lietuvos Nemuno baseino Neries ir Šventosios upes.

Iki šiol kiekviena šalis darbus vykdė atskirai, todėl rezultatai nebuvo tokie, kokių tikėtasi. Šiuo metu planuojama parengti šios rūšies atkūrimo Baltijos jūroje bendrą strategiją ir planą, kurio įgyvendinimą koordinuotų Helsinkio komisija (HELCOM). Siekiama, kad visos  Baltijos jūros šalys, kurių upėse ši eršketų rūšis galėtų natūraliai neršti ir gyventi, kartu vykdytų šios rūšies atkūrimo veiklas. 2014 m. gegužės 6–8 d. Žuvininkystės tarnyba organizavo Helsinkio komisijos (HELCOM) koordinuojamą susitikimą Vilniuje. Susitikimo metu vyko parengiamieji bendro projekto aštriašnipių eršketų ištekliams Baltijos jūroje atkurti darbai. Finansinės paramos planuojama kreiptis į life + finansinę priemonę.

Susitikimo dalyviai apžiūrėjo lašišų ir šlakių auginimo cechus Žuvininkystės tarnybos Žeimenos poskyryje.

Išsamiau – Justas Poviliūnas, tel. (8 5) 210 0505, el. paštas Justas. [email protected]

Share iconDalintis