Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Verslinės žvejybos priežiūra NAFO vandenyse

Š. m. birželio 2–16 dienomis Kanados inspekciniu orlaiviu „C-GPGR“ ir pakrančių apsaugos laivu „L.J. Cowley“ buvo vykdoma Kanados ir Europos Sąjungos (toliau – ES) jungtinė žvejybos kontrolės misija šiaurės vakarų Atlante, Žvejybos šiaurės vakarų Atlante organizacijos (toliau – NAFO) reguliuojamame rajone. Pagrindinis šios tarptautinės misijos tikslas buvo nustatyti, ar ES ir kitų šios žvejybos organizacijos šalių narių žvejybos laivai, vykdydami žvejybą NAFO akvatorijoje, laikosi galiojančių žvejybos kontrolės ir jos užtikrinimo priemonių, o ES žvejybos laivai – dar ir ES žvejybą reglamentuojančių teisės aktų.

Kartu su Kanados žuvininkystės kontrolės pareigūnais Joseph McCarthy bei Hartley Green tarptautinėje misijoje dalyvavo Lietuvos žuvininkystės kontrolės pareigūnė, Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žvejybos stebėsenos ir kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė Eglė Radaitytė.

 

 

Orlaiviu pakeliui į inspektavimo teritorijas

Kanados pakrančių apsaugos laivas prieš išvykstant į tarptautinę NAFO žvejybos kontrolės misiją

Misijos metu buvo įvykdyti inspekciniai skrydžiai NAFO 3LMNO rajonuose, atlikta Japonijos vėliavos valstybės žvejybos laivo patikra Bay Roberts (Kanada) uoste bei patikrinti 4 žvejybą minėtuose NAFO rajonuose vykdę laivai (3 ES ir 1 Rusijos Federacijos) veiklos vykdymo vietose.

Jungtinės inspekcijos metu buvo tikrinami naudojami žvejybos įrankiai, registruojamas žvejybos laivo paskutinio tralavimo ir viso reiso metu sugautų žuvų kiekis, nustatomas žvejybos laivuose esančių žvejybos produktų kiekis, kuris vėliau palyginamas su deklaruojamu žvejybos produktų kiekiu, nustatoma, ar žvejybos produktų pakuočių ženklinimas atitinka jam keliamus reikalavimus. Taip pat buvo patikrinti žvejybos veiklos teisėtumą įrodantys dokumentai bei techninė laivų dokumentacija.

 

 

Žvejybos kontrolės pareigūnai matuoja naudojamo tralo akių dydį

 Misijos metu nenustatyta NAFO žvejybos kontrolės ir jos užtikrinimo priemonių bei ES žvejybą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų.

Išsamesnė informacija el. paštu [email protected] arba tel. (8 5) 210 0521

Share iconDalintis