Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Varšuvoje tartasi dėl atlantinio eršketo Baltijos jūroje

Šių metų rugsėjo 18–20 dienomis Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos specialistai kartu su kolegomis iš Vokietijos, Lenkijos, Latvijos ir Estijos dalyvavo Varšuvoje vykusiame Helsinkio komisijos (Helcom) organizuotame susitikime atlantinio eršketo Baltijos jūroje problematikai aptarti. Susitikimo dalyvių šalyse pagal istorinius šaltinius gyveno ar buvo sugaunami eršketai, todėl jose vykdomos veiklos, susijusios su eršketų išteklių atkūrimu Baltijoje ir jų gausinimu. Išklausius pasisakymus, buvo nuspręsta iš žinomų istorinių šaltinių surinkti duomenis apie čia gyvenusius eršketus ir juos sugretinti su šiuo metu vykdomais Baltijos eršketų išteklių atkūrimo darbais. Gautus duomenis nutarta pateikti Helsinkio komisijai, kuri įpareigota parengti bendrą Baltijos eršketo išteklių valdymo planą. Susitikimas baigtas rengiamo projekto, skirto atlantinio eršketo populiacijai Europoje gausinti, natūralių neršto sąlygų upėse gerinti ir stebėsenai užtikrinti paraiškos aptarimu.

Share iconDalintis