Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Valstybinės aplinkos monitoringo 2011–2017 metų programos išvados

Įgyvendinant Valstybinės aplinkos monitoringo 2011–2017 metų programos 2017 metų plano priemones, Žuvininkystės Tarnybos Žuvivaisos skyriaus darbuotojai rinko mėginius, reikalingus šių monitoringų vykdymui:
 
 
• ežerų ir tvenkinių tiriamajam monitoringui,
• upių priežiūros intensyviajam monitoringui,
• upių tiriamajam monitoringui,
• žuvų užkrečiamųjų ligų monitoringui.
 
 
Tyrimams reikalingos žuvys upėse gaudomos su Aplinkos agentūros išduotais specialiosios žvejybos leidimais. Upių žuvys buvo gaudomos su elektros žūklės aparatas, ežeruose statyti tinklai. Sugautos žuvys pristatytos į Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto laboratorijas cheminių parametrų (gyvsidabrio ir jo junginių, heksachlorobenzeno) ištyrimui. Taip pat buvo tiriamos žuvų ligos karpinėse ir lašišinėse žuvyse: epizootinė hematopoetinė nekrozė, virusinė hemoraginė septicemija, koi herpes viruso infekcija, infekcinė lašišų anemija (HPR genotipo su išskirta infekcinės lašišų anemijos viruso sukelta infekcija). Kiekvienam tyrimui buvo skirta po penkias toje pačioje vietoje sugautas žuvis.
 
 
Nuo 2015 metų žuvų ligų tyrimams pasirenkami tie vandens telkiniai, kurie yra arčiau žuvininkystės ūkių. Esant laisvam prekių (taip pat ir žuvų) judėjimui Europos Sąjungoje, atsiranda tikimybė atsivežti žuvų ligų užkratą iš kitų šalių. Į žuvininkystės ūkius patekusios atvežtinės žuvys, įvykus nenumatytiems atvejams, gali pabėgti į natūralius vandens telkinius taip išplatindamos ligas.
 
 
2017 metai yra septintieji Valstybinio aplinkos monitoringo 2011–2017 metų programos uždavinių įgyvendinimo metai ir jau tryliktieji metai, kai vykdoma analogiška programa.
 
 
Per ilgą Programos vykdymo laikotarpį buvo daugybė pasikeitimų. Prasidėjus jos įgyvendinimui 2005 metais, programai buvo skirtas ypatingai didelis dėmesys: tyrimų mėginiai buvo renkami iš 150 vietų, tiriami net tik bakterinių, virusinių ligų sukėlėjai, bet ir vertinama parazitologinė žuvų būklė natūraliuose vandens telkiniuose. Nuo 2009 metų, suprastėjus finansinei situacijai, tyrimų apimtys drastiškai sumažėjo, atsisakyta parazitologinės būklės vertinimo, bakteriologinių žuvų ligų tyrimų. Tyrimo vietų skaičius sumažėjo iki 36. Paskutiniais metais jau buvo tiriamos tik virusinės ligos karpinėse bei lašišinėse žuvyse bei gyvsidabris ir jo junginiai, heksachlorobenzenas ir jo junginiai plėšriose žuvyse.
 
 
Apibendrinant iš Europos Sąjungos institucijų akredituoto Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto gautus duomenis, iki šiol Lietuvos natūraliuose vandens telkiniuose gyvenančios žuvys niekada nebuvo apsikrėtusios virusinėmis ligomis, gyvsidabrio ir jo junginių, heksachlorobenzeno, heksachlorocikloheksano, kadmio ir jo junginių, švino ir junginių koncentracijos neviršijo leistinų normų.

Share iconDalintis