Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Ungurių išteklių būklė kelia nerimą ne tik Lietuvoje

Kiekvienais metais ungurių išteklių atkūrimo planus įgyvendinančios šalys teikia ataskaitas apie ankstesniais metais įvykdytus darbus ir pasiektus rezultatus. 2017 m. spalio 3-10 d. Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žuvivaisos skyriaus specialistas Justas Poviliūnas dalyvavo jungtiniame Europos vidaus vandenų žuvininkystės ir akvakultūros patariamosios komisijos ir Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos darbo grupės WGEEL (EIFAAC/ICES WGEEL) susirinkime, vykusiame Graikijoje netoli Kavala miesto esančiame Žuvininkystės institute. Pagal specialias dokumentų formas darbo grupei buvo parengta ir pateikta Lietuvos ataskaita ir perskaitytas pranešimas apie europinių ungurių (Anguilla anguilla) išteklius ir žvejybą Lietuvoje 2016 metais. Taip pat pristatyti 2017 metais atlikti darbai.

 

Nors Lietuvoje ungurių ištekliai vidaus vandenyse bei sugavimai lyginant su kitomis šalimis šiuo metu yra nedideli, laikydamasi tarptautinių įsipareigojimų Lietuva pagal galimybes teikia duomenis Europos Komisijai apie ungurių sugavimus vidaus vandenyse, dirbtinio ungurių įveisimo kiekius, akvakultūroje išaugintų ungurių kiekius, analizuoja migruojančių iš ežerų sidabrinės stadijos ungurių ilgį, svorį, nustato migruojančių ungurių amžių. Tenka pripažinti, kad ungurių išteklių būklė tiek Lietuvoje, tiek kitose šalyse, kuriose gaudomi įvairių subrendimo stadijų unguriai, yra prasta ir kelia didelį susirūpinimą. Šiuo metu ungurių populiacijos būklę Lietuvoje, kaip ir daugelyje kitų Europos Sąjungos šalių, lemia dirbtinis ungurių įveisimas, kadangi natūraliai atplaukiančių ungurių kiekis yra labai mažas arba jie iš viso nebeatplaukia. Darbo grupėje buvo svarstyta galimybė ungurių žvejybą jūroje uždrausti.

 

Darbo grupė, apibendrinus išanalizuotą naują informaciją, konstatuoja, kad 2017 metais stiklinių ungurių pasipildymas iš jūros yra mažas, palyginus su 1960 metais pasipildymas Šiaurės jūroje siekia tik 1,6 procento, o Europos šalyse tik 8,7 procento. Geltonosios stadijos ungurių pasipildymas tesiekia 24 procentus lyginant su minėtu laikotarpiu.

 

2015 metais nustatyta sidabrinės stadijos ungurių biomasė ir mirtingumas viršija leistiną lygį, užtikrinantį išteklių atsistatymą. 2016-2017 metų duomenys dar nėra atnaujinti, tikimasi, kad tai bus padaryta 2018 metais.

 

2016 metais bendri ungurių sugavimai (iškrovimai) siekė 2260 tonų. Pirmą kartą iškrovimai buvo nurodyti pagal amžinę grupę, stadiją, sugavimų vietą ir šalį.

 

Stiklinių ungurių žvejybą ES vykdo Prancūzija, Jungtinė Karalystė, Ispanija, Portugalija, Italija. Šių ungurių sugavimai, lyginant su 1980 metais, kai siekė 2000 tonų, drastiškai sumažėjo. Tuo tarpu 2017 metais sugauta tik 57 tonos. Kai kurios ne ES šalys (Marokas) vykdo stiklinių ungurių žvejybą, tačiau duomenų neteikia.

 

Sidabrinių ir geltonos stadijos ungurių sugavimai sumažėjo nuo 18 iki 20 tonų 1950 metais iki 2-3 tonų 2009-2017 metais. Rekreacinės žvejybos poveikis nėra pakankamai įvertintas, tačiau galėtų prilygti komerciniams laimikiams.

 

Bendra akvakultūros produkcija šalyse siekia 5000-6000 tonų ungurių paskutiniais metais. Dalis ungurių, išaugintų akvakultūroje, išleidžiami įžuvinimo tikslais. 2017 metais buvo įveista 10 milijonų vienetų ungurių, tačiau jie buvo žuvinami skirtingų stadijų, todėl šį skaičių reikėtų vertinti atsargiai.

 

Išsamiau – tel. (8 46) 310 660 arba el. paštu Justas Poviliū[email protected]

 

 

Straipsnio publikavimas galimas tik gavus Žuvininkystės tarnybos prie LR ŽŪM sutikimą arba pateikiant nuorodą į  jį. 

 

Share iconDalintis