Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Ūkio subjektų atstovai supažindinti su žuvininkystės produktų atsekamumo reikalavimais

Įgyvendinant Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, užtikrinančių žuvininkystės kontrolės nuostatas, parengtos ir nuo 2017 m. gegužės 1 d. įsigalios Žuvininkystės produktų atsekamumo užtikrinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 3D-702 „Dėl Žuvininkystės produktų atsekamumo užtikrinimo taisyklių patvirtinimo“. Be to, Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) patvirtino žuvų rūšių, dėl kurių pereinamuoju dvejų kalendorinių metų laikotarpiu nuo 2017 m. gegužės 1 d. taikomi Žuvininkystės produktų atsekamumo užtikrinimo taisyklių III skyriaus reikalavimai, sąrašą.

 

Siekdama užtikrinti sklandų šių žuvininkystės ir akvakultūros produktų atsekamumo nuostatų įgyvendinimą, 2017 m. kovo 28 d. ir balandžio 11 d. Žuvininkystės tarnyba organizavo mokymus dėl pirminių žuvininkystės produktų pardavimo pažymų ir atsekamumo dokumentų pateikimo elektroniniu būdu ŽDIS.

 

Renginio metu pristatyti minėti ir kiti teisės aktai, kuriuose išdėstyti reikalavimai, keliami žuvininkystės ir akvakultūros produktų atsekamumui, priminti pirminio žuvininkystės produktų supirkimo reikalavimai, ūkio subjektų atstovams pristatyta instrukcija, kaip pateikti privalomus duomenis į Žuvininkystės duomenų informacinę sistemą ar juos, esant poreikiui, koreguoti. Atsakyta į renginio dalyvių klausimus.

 

Dalyviai taip pat buvo informuoti, kad esant poreikiui gali būti organizuota papildomų mokymų, susijusių su pirminio pardavimo pažymų ir atsekamumo dokumentų informacijos teikimo reikalavimais. Ūkio subjektai kviečiami registruotis ŽDIS naudotojais, pateikiant prašymus Žuvininkystės tarnybai, ir užduoti jiems rūpimus klausimus el. paštu [email protected].

 

Mokymai organizuoti vykdant 2017 m. Lietuvos žuvininkystės kontrolės programą ir finansuojami iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo.

 

Parsisiųsti mokymų prezentaciją galite čia.

Išsamiau – Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žvejybos stebėsenos ir kontrolės skyriaus vyriausieji specialistai T. Dambrauskis, tel. (8 5) 239 8401, el. paštas [email protected], ir E. Radaitytė, tel. (8 5) 210 0521, el. paštas [email protected].

 

 

Share iconDalintis