Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Ūkio subjektams patvirtintos individualios žvejybos galimybės tolimuosiuose žvejybos rajonuose 2019 metams pagal ūkio subjektams suteiktas perleidžiamąsias teises

Vadovaujantis Perleidžiamosios teisės į žvejybos galimybes tolimuosiuose žvejybos rajonuose suteikimo, perleidimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, teisės galiojimo panaikinimo ir individualių žvejybos galimybių skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 3D-721 „Dėl Perleidžiamosios teisės į žvejybos galimybes tolimuosiuose žvejybos rajonuose suteikimo, perleidimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, teisės galiojimo panaikinimo ir individualių žvejybos galimybių skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir 2019 m. sausio 30 d. Tarybos Reglamentu Nr. 2019/124, patvirtintos individualios žvejybos galimybės  tolimuosiuose žvejybos rajonuose pagal ūkio subjektams suteiktas perleidžiamąsias teises į žvejybą tolimuosiuose žvejybos rajonuose:

Ūkio subjektas FAO kodas Žuvų rūšis Žvejybos rajonas Kiekis, t
UAB „VAO“

 

GHL Juodieji (Grenlandijos) paltusai NEAFC IIa ir IV zonų ES vandenys; Vb ir VI zonų ES ir tarptautiniai vandenys 14
  SRX Rombinės rajožuvės NEAFC VIa-b, VIIa-c, VIIe-k parajonių ES vandenys 5
  RNG, RHG Bukasnukiai ilgauodegiai grenadieriai ir šiauriniai grenadieriai NEAFC Vb, VI, ir VII zonų ES ir tarptautiniai vandenyse 23
  RNG, RHG Bukasnukiai ilgauodegiai grenadieriai ir šiauriniai grenadieriai NEAFC VIII, IX, X, XII, XIV zonų ES ir tarptautiniai vandenys  

0,4

BSF Juodosios kalavijos NEAFC V, VI, VII ir XII zonų ES ir tarptautiniai vandenys 1
  BLI Melsvosios molvos NEAFC Vb, VI ir VII zonų ES ir tarptautiniai vandenys 2
  BLI Melsvosios molvos NEAFC XII parajonio tarptautiniai vandenys 1
  RED Paprastieji jūros ešeriai NAFO 3LN 38
  RED Paprastieji jūros ešeriai NAFO 3M 643
  COD Atlantinės menkės NAFO 3M 21
  GHL Juodieji (Grenlandijos) paltusai NAFO 3LMNO 24
  WIT Raudonosios plekšnės NAFO 3NO 14
  SKA Rombinės rajožuvės NAFO 3LNO 42
  SQI Šiauriniai trumpačiuptuviai kalmarai NAFO 3+4 pazonės 18
  CJM Peru stauridės SPRFMO 6318
 UAB „AHSFC“ RED Paprastieji jūros ešeriai NAFO 3LN 857
  RED Paprastieji jūros ešeriai NAFO 3M 850
  COD Atlantinės menkės NAFO 3M 174
  SKA Rombinės rajožuvės NAFO 3LNO 20
  WIT Raudonosios plekšnės NAFO 3NO 38
  SQI Šiauriniai trumpačiuptuviai kalmarai NAFO 3+4 pazonės 110
  MAC Atlantinės skumbrės NEAFC VI, VII, VIIIa, b, d, VIIIe; Vb zonų ES ir tarptautiniai vandenys; IIa, XII ir XIV zonų tarptautiniai vandenys 102
  SRX Rombinės rajožuvės NEAFC VIa-b, VIIa-c, VIIe-k parajonių ES vandenys 16
  BLI Melsvosios molvos NEAFC Vb, VI ir VII zonų ES ir tarptautiniai vandenys 5
  BLI Melsvosios molvos NEAFC XII parajonio tarptautiniai vandenys 1
  RNG, RHG Bukasnukiai ilgauodegiai grenadieriai ir šiauriniai grenadieriai NEAFC Vb, VI, ir VII zonų ES ir tarptautiniai vandenyse 23
  RNG, RHG Bukasnukiai ilgauodegiai grenadieriai ir šiauriniai grenadieriai NEAFC VIII, IX, X, XII, XIV zonų ES ir tarptautiniai vandenys 2,6
    Pelaginės Mauritanija 12 047
CJM Peru stauridės SPRFMO 6318
UAB „Marlinas“ PRA Šiaurinės krevetės* Svalbardas 387
UAB „Seivalas“ PRA Šiaurinės krevetės* Svalbardas 228
UAB „Baltlanta“   Pelaginės Mauritanija 42 713
*Žvejybos dienos
Share iconDalintis