Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Ūkio subjektams paskirstytos perleidžiamosios teisės į nėgių žvejybos kvotas

2017 m. rugpjūčio 23 d. Šilutėje ir Klaipėdoje vykusiuose Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo komisijos posėdžiuose ūkio subjektams buvo suteiktos perleidžiamosios teisės į upinių nėgių žvejybos kvotas Nemuno ir Šventosios upėse 2017–2021 metams.

Perleidžiamosios teisės į upinių nėgių žvejybos kvotas buvos suteiktos vadovaujantis Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikiimo ir atšaukimo bei žvejybos kvotų skyrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. 3D-310. Buvo paskirstyti nėgių žvejybos limitai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. D1-389. Pagal ūkio subjektų pateiktus prašymus perleidžiamųjų teisių į upinių nėgių žvejybos Nemuno ir Šventosios upėse kvotas užteko, todėl ūkio subjektams suteiktos jų pageidaujamo dydžio perleidžiamosios teisės į upinių nėgių žvejybos kvotas. Aplinkos ministerija nėgių žvejybos limitą nustatė tik 2017–2018 metams.

 

Aplinkos ministerijai nustačius Nemuno ir Šventosios upėse 2019–2021 metams didesnius arba mažesnius limitus negu 2017–2018 metams, ūkio subjektams bus skiriamas tas pats perleidžiamųjų teisių į žvejybos kvotas procentas, koks paskirtas 2017–2018 metams, o leidžiamų sugauti žuvų svoris ir lėšos žuvų ištekliams atkurti ir saugoti bus atitinkamai perskaičiuotos.

 

 

Išsamiau – tel. (8 5) 2398 187 arba el. paštu [email protected]

Share iconDalintis