Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Ūkio subjektams be aukciono suteiktos perleidžiamosios teisės į ungurių žvejybos upėse kvotas

2017 m. vasario 20 d. Žuvininkystės tarnyboje prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos įvyko Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo komisijos posėdis, kuriame be aukciono ūkio subjektams buvo suteiktos perleidžiamosios teisės į ungurių žvejybos upėse kvotas 2017 m.

   Perleidžiamosios teisės į ungurių žvejybos kvotas buvos suteiktos vadovaujantis Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir atšaukimo bei žvejybos kvotų skyrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. 3D-310. Pagal Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo141 straipsnio 3 dalies 3 punktą ūkio subjektams, iki 2013 m. pagal tuo metu galiojusias  ungurių įveisimo normas savo lėšomis nustatyta tvarka įveisusiems ungurius, perleidžiamosios teisės į ungurių žvejybos kvotą suteikiama ne aukciono būdu iš tų vidaus vandens telkinių ištekančiuose upeliuose iš eilės 5 metus po ungurių įveisimo.  Šias sąlygas atitiko 4 ūkio subjektai. Perleidžiamosios teisės į ungurių žvejybos kvotas 2017 metams be aukciono suteiktos:

 

Išsamiau – tel. (8 5) 2398 187.

 

Share iconDalintis