Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Ūkio subjektams aukciono būdu paskirtos papildomos perleidžiamosios teisės į menkių ir lašišų žvejybos galimybes Baltijos jūroje 2017–2019 metams

2017 m. spalio 6 d. įvyko Perleidžiamųjų žvejybos teisių jūrų vandenyse suteikimo komisijos posėdis, kuriame vadovaujantis Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo 171straipsnio 10 dalimi Perleidžiamosios teisės į žvejybos galimybes Baltijos jūroje suteikimo, perleidimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, teisės galiojimo panaikinimo ir individualių žvejybos galimybių skyrimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 3D-620 „Dėl perleidžiamosios teisės į žvejybos galimybes Baltijos jūroje suteikimo, perleidimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, teisės galiojimo panaikinimo ir individualių žvejybos galimybių skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 23 punktu, ūkio subjektams aukciono būdu buvo paskirstytos papildomos perleidžiamosios teisės (procentais) į menkių ir lašišų žvejybos galimybes Baltijos jūroje 2017– 2019 metams:

 

 Ūkio subjektas Menkių Lašišų
AB „Senoji Baltija“ 2,50
UAB „Baltijos jūra“ 2,50 20,00
UAB „Monistico“ 2,50 20,00
UAB „Ramsun“ 3,05
UAB „Spika“ 2,50
E. Narbuto individuali įmonė 2,50 20,00
UAB „Strimelė“ 2,50
UAB „Rikneda“ 2,50 20,00
Iš viso: 20,55 80,00

 

Posėdžio protokolas čia >>>

Telefonas pasiteirauti (8 46) 310 660.

Share iconDalintis