Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Tikėtina, kad, atsižvelgus į mokslininkų rekomendacijas, bus padidintos strimėlių kvotos Baltijos jūroje

2017 m. gegužės 8–11 dienomis Kopenhagoje vyko Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos (TJTT) Rekomendacijų dėl Baltijos jūros žuvų išteklių rengimo darbo grupės susirinkimas. Pagal TJTT narių surinktą ir pateiktą biologinę informaciją apie žuvų išteklius TJTT darbo grupės įvertina žuvų išteklių būklę ir teikia medžiagą rekomendacijoms dėl žvejybos kvotų ateinantiems metams rengti. Rekomendacijos rengiamos vadovaujantis TJTT aprašytomis žuvų išteklių valdymo gairėmis ir žuvų išteklių valdymo planais siekiant įgyvendinti Europos Sąjungos Bendrosios žuvininkystės politiką. Informacija apie Baltijos jūros žuvų išteklių būklę ir oficialios rekomendacijos dėl 2018 m. Baltijos jūros žuvų išteklių žvejybos kvotų turėtų būti paviešintos gegužės 31 d. Pateiktose rekomendacijose, lyginant su praėjusių metų rekomendacijomis, bus siūloma didinti vakarinių menkių (žvejojamų 22–24 TJTT pakvadračiuose) ir strimelių žvejybos kvotas, mažinti rytinių menkių (žvejojamų 25–32 TJTT pakvadračiuose) ir šprotų žvejybos kvotas. Europos Komisija, įvertinusi šias rekomendacijas ir atsižvelgusi į įvairias jai patiektas argumentuotas nuomones, parengs reglamento projektą, kuriuo bus nustatytos žvejybos kvotos 2018 metams ir pateiks jį Europos Sąjungos valstybėms narėms svarstyti. Derybų pradžia dėl Baltijos jūros žuvų išteklių numatyta 2017 m. rugsėjo mėnesio pirmoje pusėje.

 

 

Share iconDalintis