Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Tiesioginis viešas prekių aukcionas

ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

SKELBIMAS

 

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) skelbia pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti turto pardavimo tiesioginį viešą prekių aukcioną (toliau – aukcionas), kuris vyks 2016 m. rugsėjo 8 d. 11 val. adresu Tvenkinių g. 13, Mikalinės k. Šilavoto sen., Prienų r. Nepardavus turto  aukcione, pakartotinis aukcionas vyks 2016 m. rugsėjo 22 d. 11 val. tuo pačiu adresu. Prireikus trečias pakartotinis aukcionas vyks 2016 m. rugsėjo  29 d. 11 val. tuo pačiu adresu.

Su parduodamų prekių detaliu sąrašu galima susipažinti Žuvininkystės tarnybos interneto tinklapyje www.zuv.lt.

Aukciono vedėjas – Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas Gediminas Kondratas, tel. (8 5) 239 8466.

Parduodamo turto apžiūra vyks 2016 m. rugsėjo 5 – 7 dienomis (esant pakartotiniam aukcionui – 2016 m. rugsėjo 19 – 21 dienomis, esant pakartotiniam trečiam aukcionui – 2016 m. rugsėjo 26 – 28 ) nuo 9.00 val. iki 12.00 val. turto buvimo vietoje nurodytu adresu.

Aukciono dalyviai registruojami aukciono dieną nuo 10.30 val. iki 11 val. Dalyviai privalo turėti asmens dokumentą. Aukcione turės teisę dalyvauti asmenys, įsigiję aukciono dalyvio bilietą, kurio kaina 5.00 €. aukciono metu grynaisiais įmokant į kasą arba aukciono dieną pateikiant dokumentą, patvirtinantį, kad už aukciono dalyvio bilietą yra sumokėta.

Aukciono laimėtojas už aukcione įsigytą valstybės turtą atsiskaito grynaisiais įmokėdamas į kasą 20 procentų nuo pasiūlytos kainos aukciono vykdymo metu, likusią sumos dalį ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po aukciono grynaisiais įmokant į kasą arba pavedimu į Žuvininkystės tarnybos atsiskaitomąją sąskaitą LT464010042400010026 AB DNB banke. Laiku neįmokėjus likusios sumos dalies, įmokėta dalis negrąžinama. Įsigytą turtą pirkėjas pasiima ir išsiveža savo lėšomis per 20 darbo dienų nuo visiško atsiskaitymo už nupirktą turtą. Per nurodytą terminą nepaimtas įsigytas turtas nebus saugomas. Aukciono rengėjas už įsigyto turto kokybę neatsako ir nepriima pretenzijų.

Aukcione bus parduodami du arkliai.

 

ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS AUKCIONE PARDUODAMŲ PREKIŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr. Prakės pavadinimas Kiekis, vnt. Gimimo metai (įsigijimo) metai Pradinė pardavimo kaina be PVM, Eur Trumpas prekės aprašymas
Turto, esančio Tvenkinių g. 13, Mikalinės k., Šilavoto sen., Prienų r., tel. (8 319) 58 132 atsakingas asmuo Laima Švirinienė
1. Arklys (kumelė Gelta) 1 2001-06-02 470 Arklinių šeimos gyvūnų tapatybės nustatymo dokumento Nr. 034082

(1 nuotrauka)

2. Arklys (kumeliukas Bičas) 1 2007-05-05 150 Arklinių šeimos gyvūnų tapatybės nustatymo dokumento Nr. 034083

(2 nuotrauka)

 

PRIDEDAMOS DVI NUOTRAUKOS.

 

 

 

 

 

Share iconDalintis