Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Tęsiamas bendradarbiavimas su Mauritanijos Islamo Respublika

2020 m. liepos 7 d. Europos Sąjunga ir Mauritanijos Islamo Respublika susitarė vieneriems metams pratęsti Žvejybos partnerystės susitarimo protokolą.

Protokolas skatina atsakingą ir tvarią žvejybą bei žvejybos išteklių valdymą.

Partnerystės susitarimas su Mauritanijos Islamo Respublika yra stambiausias Europos Sąjungos susitarimas tiek finansiniu, tiek žvejybos galimybių atžvilgiu. Pagal galiojantį susitarimą Europos Sąjungos laivynui suteikiama galimybė Mauritanijai priklausančiuose vandenyse žvejoti krevetes, giliavandenių rūšių žuvis, tunus bei pelagines žuvis. Iš viso Europos Sąjungos laivynui per metus leidžiama sugauti apie 287 tūkst. tonų žuvų. Lietuvai kasmet skiriamos žvejybos galimybės sudaro apie 57 tūkst. tonų.

Pasaulinė COVID-19 pandemija sutrukdė šalims susitarti dėl naujo protokolo sudarymo ilgesniam periodui. Vieneriems metams protokolas pratęstas, nekeičiant galiojančiame susitarime   numatytų žvejybos galimybių ir finansinių įsipareigojimų sąlygų.

Naująjį Žvejybos partnerystės susitarimą ir protokolą ketinama pasirašyti prieš baigiantis galioti dabartiniam vienerių metų protokolui.

 

 

Share iconDalintis