Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Tęsiamas bendradarbiavimas su Kanada vykdant verslinės žvejybos priežiūrą NAFO vandenyse

Š. m. birželio 29–liepos 13 d. Kanados pakrančių apsaugos laivu „L.J. Cowley“ buvo vykdoma Kanados ir Europos Sąjungos (toliau – ES) jungtinė žvejybos kontrolės misija šiaurės vakarų Atlante, Žvejybos šiaurės vakarų Atlante organizacijos (toliau – NAFO) reguliuojamame rajone. Pagrindinis šios tarptautinės misijos tikslas buvo nustatyti, ar ES ir kitų šios žvejybos organizacijos šalių narių žvejybos laivai, vykdydami žvejybą NAFO akvatorijoje, laikosi galiojančių žvejybos kontrolės ir jos užtikrinimo priemonių, o ES žvejybos laivai – dar ir ES žvejybą reglamentuojančių teisės aktų.

Kartu su Kanados žuvininkystės kontrolės pareigūnais tarptautinėje žvejybos kontrolės misijoje dalyvavo Lietuvos žuvininkystės kontrolės pareigūnė, Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žvejybos stebėsenos ir kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė Eglė Radaitytė.

 

Misijos metu buvo patikrinti 5 žvejybą 3M NAFO rajone vykdę Europos Sąjungos laivai ir Japonijos vėliavos valstybės žvejybos laivo patikra Bay Roberts uoste.

 

Jungtinės inspekcijos metu buvo tikrinami naudojami žvejybos įrankiai, registruojamas žvejybos laivo paskutinio tralavimo ir viso reiso metu sugautų žuvų kiekis, nustatytas žvejybos laivuose esančių žuvų produktų kiekis, kuris vėliau palygintas su deklaruojamu žvejybos produktų kiekiu, nustatyta, ar žvejybos produktų pakuočių ženklinimas atitinka keliamus reikalavimus. Taip pat buvo patikrinti žvejybos veiklos teisėtumą įrodantys dokumentai bei techninė laivų dokumentacija.

Misijos metu nustatytas vienas NAFO žvejybos kontrolės ir užtikrinimo priemonių pažeidimas.

Šiais metais Lietuva yra vienintelė ES valstybė narė, dalyvaujanti bendrame ES ir Kanados bendradarbiavimo projekte. Reikėtų paminėti, kad ES bendradarbiavimas su Kanada didina atliekamų NAFO inspekcijų skaidrumą, o šiomis patikromis siekiama užtikrinti vienodą inspektavimo praktiką, užtikrinti NAFO inspektorių veiklos sąlygas ir palaikyti bendradarbiavimo santykius tarp šalių. Suprasdama tokio abipusio bendradarbiavimo naudą ir siekdama užtikrinti šios veiklos tęstinumą Europos Komisija kartu su Europos žuvininkystės kontrolės agentūra bei ES valstybėmis narėmis dar šiais metais ketina organizuoti bendrą pasitarimą inspektavimo NAFO rajonuose klausimais.

Išsamesnė informacija el. paštu [email protected] arba tel. (8 5) 210 0521

 

Share iconDalintis