Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Techninis susirinkimas „Dėl priegaudos valdymo ir išmetimų sumažinimo“

Švedijos Karalystės mieste Simrisham 2011 m. vasario 9-10 dienomis vyko Baltijos jūros regioninės patariamosios tarybos (BS RAC) organizuotas techninis susirinkimas „Dėl priegaudos valdymo ir išmetimų sumažinimo“. Susirinkimo tikslas – įvertinti menkių žvejybos Baltijos jūroje įrankių selektyvumą, aptarti žvejybos įrankių selektyvumo pagerinimo galimybes. Jame dalyvavo Baltijos jūros šalių žuvininkystės pramonės, mokslo ir administracijos atstovai. Lietuvai atstovavo Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žvejybos Baltijos jūroje reguliavimo skyriaus vedėjas Tomas Zolubas, Lietuvos žuvininkystės produktų gamintojų asociacijos pirmininkas Alfonsas Bargaila ir pirmininko pavaduotoja Vaida Sakaitė bei Vakarų Lietuvos žvejų ir žuvies perdirbėjų konfederacijos pirmininkas Algirdas Aušra.

Susirinkimo metu dalyviai sutarė, kad 2013 metais gali įsigalioti žuvų išmetimo į jūrą Baltijos jūroje draudimas, kadangi taip paminėta Europos Komisijos veiksmų plane, skirtame panaikinti išmetimus į jūrą Baltijos jūroje. Toks draudimas pakeistų visą žuvų patekimo į uostą ir panaudojimo grandinę, apimančią žvejybos įrankių selektyvumo pakeitimus, žvejų elgseną su žvejybos įrankiais, taip pat žuvų panaudojimą po to, kai jos bus iškrautos uoste. Susirinkimas atkreipė dėmesį, kad pagal Tarptautinės jūrų tyrinėjimų tarybos apskaičiavimus Baltijos menkių išmetimai į jūrą 2010 metais sudarė tik 6-7 proc. nuo nuo bendro sugavimo pagal svorį. Nepaisant to fakto, kad išmetimo į jūrą Baltijos jūroje kiekiai lyginant su išmetimais kitose jūrose ir vandenynuose nedideli, vis dėlto yra galimybė juos dar labiau sumažinti. Pažymėta, kad menkių išmetimai Baltijos jūroje yra dabartinio žvejybos reguliavimo ir egzistuojančių reglamentų rezultatas. Žuvų rūšiavimas pagal dydžius nėra didelė problema Baltijoje ir išmetimai susiję beveik vien tik su minimaliu žuvų iškrovimo dydžiu. Susirinkimas taip pat pripažino žvejų ir žuvininkystės administracijų atsakomybę, kad Baltijai būtų pritaikyti geriausi priegaudos dydžio valdymo ir išmetimų į jūrą mažinimo pavyzdžiai pagal neseniai patvirtintas Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacijos gaires. Atsižvelgdamas į tikėtiną išmetimų uždraudimą 2013 m., susirinkimas rekomendavo ištirti ir nustatyti maksimalų galimą neverslinio ilgio menkių priegaudos dydį.

Kadangi daugiausia menkių Baltijoje sugaunama tralais (70 proc.), buvo sutarta išmetimų su kitais žvejybos įrankiais (tinklais, ūdomis) neanalizuoti. Nustatyta, kad tralų selektyvumas mažėja, didėjant tralavimo laikui. Pabrėžta tolesnė būtinybė gerinti tralų selektyvumą, pvz., mažinant dabartinį selektyvumo diapazoną, taip, kad būtų išvengta neverslinio dydžio žuvų sugavimų, bet tuo pačiu užkirstas kelias iš tralo pabėgti didelėms menkėms. Sutarta, kad bet kuri diskusija dėl dabar galiojančių tralo maišo akies dydžio peržiūrėjimo turi palaukti dabartinių taisyklių poveikio įvertinimo rezultatų. Susirinkimo metu pateikta informacija parodė, kad T90 tralo tipo maišas turi mažesnį selektyvumo diapazoną negu Bacoma tipo ir šiuo požiūriu yra geresnis. Susirinkimas remia tolesnį žvejybos įrankių tobulinimą ir pripažino, kad dėmesys turi būti sutelktas  į šias sritis:

 • selektyvumo gerinimą,
 • aukšto lygio sugaunamumo užtikrinimą,
 • kuro sunaudojimo sumažinimą,
 • geros kokybės žuvų užtikrinimą,
 • poveikio aplinkai mažinimą.

Siekiant pagerinti leidžiamus naudoti Baltijoje tralus, po didelių techninių diskusijų buvo rekomenduotos šios tyrimų sritys:

 • tralo lentų modifikacijos,
 • naujos tralų tinklų medžiagos,
 • tralų konstrukcijos modifikacijos,
 • padėvėtų tralų darbas,
 • tralo maišo galo selektyvumas,
 • pabėgusių iš tralo žuvų mirtingumas.

Susirinkimas pripažino, kad Bacoma tipo tralams teigiamos įtakos galėtų turėti skirtingų tipų selektyvių langų įvairiose vietose įdiegimas, todėl rekomenduotini šios krypties tyrimai. T90 tipo tralų atveju, rekomenduoti įvairių medžiagų ir maišo galų konstrukcijų tyrimai. Susirinkimas sveikintų naujo tipo tralų sukūrimą.Susirinkimo dalyviai sutarė, kad geriausi rezultatai tyrinėjant tralus gali būti pasiekti artimai bendradarbiaujant mokslinėms institucijoms ir žvejybos verslo organizacijoms. Papildomos informacijos apie susirinkimą galite rasti tinklapyje adresu: http://www.bsrac.org/mod_inc/?p=itemModule&id=1635&kind=4&pageId=1106

Share iconDalintis