Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

TARPŽINYBINIŲ INSTITUCIJŲ PASITARIMAS

2012 metų lapkričio 23 dieną, 9 val. Žuvininkystės tarnybos prie LR žemės ūkio ministerijos 512 kab. (5a) įvyks pasitarimas dėl Žuvų ir vėžių įveisimo į valstybinius vandens telkinius, į kuriuos neišduoti leidimai naudoti žvejybos plotą, 2012 metų plano vykdymo ir Žuvų ir vėžių įveisimo į valstybinius vandens telkinius, į kuriuos neišduoti leidimai naudoti žvejybos plotą, 2013 metų plano projekto ir Valstybinio žuvų ir vėžių gaudymo žuvivaisai 2013 metų plano projekto sudarymo krypčių.

Pasitarime dalyvaus Žuvininkystės tarnybos prie LR žemės ūkio ministerijos, Vilniaus universiteto, Klaipėdos universiteto, Gamtos tyrimų centro Ekologijos instituto, Žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės departamento, Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos departamento Gamtos išteklių skyriaus, Aplinkos ministerijos Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos ir Aplinkos apsaugos agentūros atstovai.

 

PASITARIMO „Žuvų ir vėžių įveisimo į valstybinius vandens telkinius,

į kuriuos neišduoti leidimai naudoti žvejybos plotą, 2012 metų plano vykdymas ir ŽUVŲ IR VĖŽIŲ ĮVEISIMO Į VALSTYBINIUS VANDENS TELKINIUS, Į KURIUOS NEIŠDUOTI LEIDIMAI NAUDOTI ŽVEJYBOS PLOTĄ,

2013 METŲ PLANO Projekto IR VALSTYBINIO ŽUVŲ IR VĖŽIŲ GAUDYMO ŽUVIVAISAI 2013 METŲ PLANO projekto sudarymo kryptys“

DARBOTVARKĖ

 

 

2012 m. lapkričio 23 d.

  1. Lelevelio g. 6, Vilnius

 

 

0900 – 0910 Dalyvių registracija
   
0910 – 0920 Pasitarimo atidarymas

Žuvininkystės tarnybos prie LR Žemės ūkio ministerijos direktorius V.Grušauskas

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės departamento direktoriaus pavaduotojas A. Labanauskas

   
0920 – 0940 Žuvų ir vėžių įveisimo į valstybinius vandens telkinius, į kuriuos neišduoti leidimai naudoti žvejybos plotą, 2012 metų plano įvykdymas

Žuvininkystės tarnybos prie LR Žemės ūkio ministerijos Žuvivaisos skyriaus vedėjas V. Gečys

   
0940 – 1000 Projekto „Europinių ungurių išteklių valdymo plano įgyvendinimas Lietuvoje“ 2012 metų vykdymas ir 2013 metų ungurių įveisimo plano projekto sudarymas

Žuvininkystės tarnybos prie LR Žemės ūkio ministerijos Žuvivaisos skyriaus vyriausiasis specialistas J. Poviliūnas

   
1000 – 1020 Siūlymai ir rekomendacijos dėl sykinių ir kitų žuvų įveisimo 2013 metais

Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto zoologijos katedros doc. dr. E. Bukelskis

   
1020 – 1040 Kavos pertrauka
   
1040 – 1100 Siūlymai ir rekomendacijos dėl lašišinių žuvų įveisimo į rytų Lietuvos upes 2013 metais

Gamtos tyrimų centro Ekologijos instituto Hidrobiontų ekologijos ir fiziologijos laboratorijos vadovas V. Kesminas

   
1100 – 1120 Siūlymai ir rekomendacijos dėl lašišinių žuvų įveisimo į vakarų Lietuvos upes 2013 metais

Klaipėdos universiteto Gamtos ir matematikos mokslų fakulteto prodekanas A. Kontautas

   
1120 – 1140 Siūlymai ir rekomendacijos dėl Kuršių marių, Kauno marių bei Nemuno žemupio įveisimo 2013 metais

Gamtos tyrimų centro Ekologijos instituto Jūros ekologijos laboratorijos vyresnysis mokslo darbuotojas R. Repečka

   
1140 – 1300 Pietų pertrauka
   
1300 – 1320 Siūlymai ir rekomendacijos dėl vėžių įveisimo 2013 metais

Gamtos tyrimų centro Ekologijos instituto Hidrobiontų evoliucinės ekologijos laboratorijos vadovas K. Arbačiauskas

   
1320 – 1340 Siūlymai ir rekomendacijos dėl žuvų ir vėžių įveisimo bei žuvų ir vėžių gaudymo žuvivaisai 2013 metų planų projektų rengimo

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos departamento Gamtos išteklių skyriaus vedėjas V. Graičiūnas

   
1340 – 1400 Žuvininkystės tarnybos Žuvivaisos skyriaus poskyrių vedėjų pasisakymai

Kiti klausimai

Diskusijos

Share iconDalintis