Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Tarptautinis žurnalas „Eurofish” apie lašišų iš šlakių veisimą Lietuvoje

Dabartinės Lietuvos teritorijos upėse, kurių didžiąją dalį sudaro Nemunas ir jo baseino intakai, lašišos ir šlakiai buvo nuolatinis žvejų laimikis nuo senų senovės. Ryškus šių žuvų populiacijų sumažėjimas Lietuvos vandenyse pastebėtas nuo Šeštojo praeito amžiaus dešimtmečio. Intensyvi žvejyba, upių tvenkimas, tarša ir brakonieriavimas buvo pagrindinės priežastys, lėmusios drastišką lašišinių žuvų kiekio sumažėjimą. Daug įtakos tam turėjo ir perdėm vartotojiškas požiūris į gamtos išteklius, vyravęs tuo metu ne tik sovietinėje erdvėje, bet ir apskritai industrinėje to meto visuomenėje…

 

 

Share iconDalintis