Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos (TJTT) Erdvinių žuvininkystės duomenų darbo grupės susirinkimas

Š. m. birželio 11–16 dienomis Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos specialistė Irina Jakovleva, kartu su kolegomis iš Portugalijos, Vokietijos, Latvijos, Lenkijos, Danijos, Norvegijos, Nyderlandų, Prancūzijos, Jungtinės Karalystės, Airijos bei  Islandijos,  dalyvavo Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos (TJTT) Erdvinių žuvininkystės duomenų darbo grupėje Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystėje, Aberdyno  mieste .

2018 m. sausio mėn. TJTT išplatino valstybėms narėms duomenų šaukimą dėl 2009 m. – 2017 m. žvejybos pastangų OSPAR  ir HELCOM regionuose pateikimo. Duomenų kokybės kontrolės ataskaitos buvo pateiktos kiekvienai šaliai nariai iki darbo grupės susitikimo posėdžio. Susitikimo metu  darbo grupės nariai  lygino ir analizavo šalių pateiktus erdvinius žuvininkystės duomenis, įvertino kitas galimybes  nei laivų stebėjimo sistemos, laivų aptikimo sistemų duomenų naudojimą žvejybos pastangų išdėstymuose erdvinėje aplinkoje. Darbo grupė paruošė patarimus ir atsakymus pagal OSPAR  prašymą. Posėdžio metu grupės nariai paruošė išsamią informaciją apie žvejybos pastangų erdvinį pasiskirstymą, paruošė žvejybos pastangų jūrlapius bei patobulino žvejybos intensyvumo rodiklių, įeinančių į mokslines rekomendacijas dėl bendros žuvininkystės politikos (BŽP) ir Jūrų strategijos pagrindų direktyvos (JSPD),  apskaičiavimo metodiką. Buvo paruošti laivų stebėjimo sistemos ir žvejybos žurnalų apjungti duomenys, apimantys žvejybos pastangas valandomis pagal metus ir įrankių grupes, kitoms TJTT ekspertų grupėms.

????????

 

Share iconDalintis