Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos (ICES) ungurių darbo grupei (WGEEL) pateikta 2014-2015 metų Lietuvos ataskaita apie Europinių ungurių (Anguilla anguilla) išteklius ir žvejybą

2015 m. lapkričio 24 – gruodžio 2 d. Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žvejybos Baltijos jūroje reguliavimo skyriaus vedėjas Tomas Zolubas ir vyriausiasis specialistas dr. Arvydas Švagždys dalyvavo jungtiniame Europos vidaus vandenų žuvininkystės ir akvakultūros patariamosios komisijos ir Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos darbo grupės WGEEL (EIFAAC/ICES WGEEL) susirinkime, kuris vyko Turkijoje, Antalijos mieste. Šiais metais WGEEL grupės susirinkime dalyvavo 20 šalių atstovai, buvo pateikta svarstyti 17 šalių ataskaitos ir pranešimai.

 

 

Pagal specialias nustatytas dokumentų formas darbo grupei buvo parengta Lietuvos ataskaita ir jos pagrindu perskaitytas pranešimas apie 2014–2015 m. europinių ungurių (Anguilla anguilla) išteklius, laimikių dydžius, verslinės ir mėgėjų žvejybos apimtis, sugavimų statistiką, įžuvinimo  apimtis, žvejybos pastangas, duomenų rinkimo programos analizės duomenis, mokslinius tyrimus  ir kt.

 

Kitas svarbus šios darbo grupės uždavinys buvo parengi bendrą jungtinę 2015 m. WGEEL ataskaitą apie ungurius Europos regione. Ši ataskaita ne tik apima duomenis apie biologinius rodiklius, įžuvinimą, žvejybos laimikius, pastangas ir kt., bet ir pateikia ateities modelius apie ungurių išteklių raidą bei bendras rekomendacijas.

 

Darbo grupės susirinkimo metu surinkta daug reikšmingos informacijos:

 • Bendras ungurių sugavimas Europos šalyse pastoviai mažėja ir 2014 m. siekia apie 4 000 tonų;
 • Šalys savo vandens telkiniams žuvinti naudoja santykinai daugiau stiklinių nei paaugintų unguriukų;
 • Bendras įžuvintų unguriukų kiekis, perskaičiavus pagal stiklinių unguriukų ekvivalentus, nuo 2009 m. auga;
 • Mokslinių stebėjimų duomenimis natūralus stiklinių ungurių lervučių kiekis ties Europos krantais 2014 m. prilygo 2012 m. kiekiui, bet buvo mažesnis nei 2013 m;
 • Europos šalių akvakultūros produkcija pastaraisiais metais siekė apie 4 000 tonų ir buvo dvigubai mažesnė nei prieš dešimtmetį;
 • Beveik visos šalys neturi informacijos apie nelegalią žvejybą, ungurių priegaudos dydžius. Tik Lenkija vykdo išsamesnį nelegalios ungurių žvejybos vertinimą.
 • Ungurių amžiaus nustatymas iki šiol kelia daug problemų. Pvz. Norvegijos tyrinėtojai to paties individo amžių vertina labai skirtingai – nuo 6 iki 26 metų;
 • Lenkija pristatė bendrą Aistmarių įžuvinimo planą unguriais su Rusijos Kaliningrado sritimi. Europos Komisija ir WGEEL šiam įžuvinimo planui neprieštaravo;
 • Nors Lietuvoje atlikti tyrimai rodė mažą migruojančių ungurių mirtingumą nuo Kauno HE turbinų, ICES WGEEL dalyvių nuomone, įžuvinti unguriais telkinius aukščiau Kauno HE netikslinga, nes ten nebus natūralios stiklinių ungurių imigracijos.

Rekomendacijos:

 1. Ungurių moksliniai tyrimai turi būti pirmiausia nukreipti išteklių dydžių parametrams nustatyti (B0, Bbest, B curent, F,A) ir įžuvinimo efektyvumo monitoringui;
 2. Norint praplėsti įžuvinimo arealą reikėtų parengti bendrą pasienio vandenų įžuvinimo planą, tačiau Lietuva gali savarankiškai žuvinti pasienio telkinius ir be plano;
 3. Parengti nelegalios žvejybos įvertinimo ir priegaudos dydžio nustatymo studiją.

 

Darbo grupės ataskaitą po kurio laiko bus galima rasti tinklapyje adresu http://www.ices.dk/community/groups/Pages/WGEEL.aspx

 

Išsamiau – tel. (8 46) 310 660 arba el. paštu [email protected] , [email protected]
Share iconDalintis