Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos darbo grupės susirinkimas

Š. m. kovo 18–22 d. Ispanijos Karalystėje, Sukarietta gyvenvietėje vyko jungtinis Europos vidaus vandenų žvejybos ir akvakultūros patariamosios komisijos (EIFAK) ir Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos (TJTT) darbo grupės WGEEL (EIFAAC/ICES WGEEL) (toliau – darbo grupė) susirinkimas dėl ungurių išteklių atkūrimo. Į šį susirinkimą buvo išvykę Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žvejybos Baltijos jūroje reguliavimo skyriaus vedėjas Tomas Zolubas ir vyriausiasis specialistas dr. Arvydas Švagždys.

2007 m. ES paskelbė reglamentą, nustatantį priemones, kurios padėtų atstatyti ungurių išteklius (EK 1100/2007). Darbo grupei teko priimti iššūkį dėl naujų ungurių išteklių vertinimo metodikų sukūrimo tiek atliekant regiono, tiek tarptautinį išteklių būklės vertinimą. Tarptautinis ungurių išteklių vertinimo procesas turi užtikrinti, kad buvo surinkta kokybiška lokali biomasė ir patikimi antropogeninio mirtingumo duomenys tam, kad būtų galima duomenis sujungti nacionaliniu ir regioniniu lygiu. 2012 m. Darbo grupės susirinkimas buvo pirmas žingsnis šiame procese. Numatyta, kad 2013 m. duomenis darbo grupės susirinkimams teks parengti iš anksto tam, kad vėliau būtų galimas tarptautinis ungurių išteklių vertinimas. Valstybės narės privalo dalyvauti šiame procese, kurio koordinavimą gali užtikrinti TJTT. Prieš darbo grupės susirinkimą Žuvininkystės tarnyba turėjo pateikti nacionalinę informaciją apie ungurių išteklių vertinimo rodiklius pagal TJTT atsiųstą formą bei 2012 m. ataskaitą apie ungurių valdymo planų įgyvendinimą. Pagal šalių narių pateiktą informaciją ir ataskaitas buvo parengta bendra ataskaita.

Share iconDalintis