Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos darbo grupei WGEEL pateikta 2013-2014 metų Lietuvos ataskaita apie Europinių ungurių (Anguilla anguilla) išteklius ir žvejybą

2014 m. lapkričio 3-7 d. Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žvejybos Baltijos jūroje reguliavimo skyriaus vedėjas Tomas Zolubas ir vyriausiasis specialistas dr. Arvydas Švagždys dalyvavo jungtiniame Europos vidaus vandenų žuvininkystės ir akvakultūros patariamosios komisijos ir Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos darbo grupės WGEEL (EIFAAC/ICES WGEEL) susirinkime, vykusiame Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacijos (MŽŪO, angl. FAO) būstinėje. Pagal specialias dokumentų formas darbo grupei buvo parengta Lietuvos ataskaita ir perskaitytas pranešimas apie europinių ungurių (Anguilla anguilla) išteklius ir žvejybą Lietuvoje 2013-2014 metais. 2014 m. įžuvinimo medžiaga buvo žymiai pigesnė nei ankstesniais metais, todėl į Europos Sąjungos vidaus telkinius buvo įžuvinta žymiai daugiau stiklinių unguriukų. Stebima nežymi ungurių populiacijos būklės gerėjimo tendencija, tačiau ar ji pakankama diskutuojama toliau. Darbo grupėje buvo svarstyta galimybė rekomenduoti visai uždrausti ungurių žvejybą.

 

Darbo grupės susirinkimo metu surinkta ir daugiau reikšmingos informacijos:

  • 2013 metais olandų žvejai mėgėjai sugavo 168 t, danų – 108 t, lietuvių – 3 t ungurių;
  • Viduržemio jūros šalių ungurių žvejybos reguliavimas ne toks griežtas, ungurių žvejybos laimikio apskaita mažiau patikima nei kitų Europos Sąjungos šalių;
  • Europos Sąjungos šalyse ungurių akvakultūros produkcijos mažėja. 2004 m. ungurių akvakultūros produkcijos buvo 9 000 t, 2013 m. – 4 000 t;
  • Europos Sąjungos šalyse įžuvinama vis daugiau stiklinių unguriukų. 2011 m. buvo įžuvinta 11 mln. vienetų, 2014 m. – 36 mln. vienetų;
  • Europos Sąjungos šalyse jaunų geltonų unguriukų (paaugintų stiklinukų) įžuvinta beveik tiek pat, kaip ir 2010–2013 m., kai šis kiekis svyravo nuo 13 iki 15 mln. vienetų.

Europos Sąjungos šalių ungurių sugavimai mažėja. 2007 m. sugauta 6,4 tūkst. tonų ungurių, 2013 m. – tik 2,4 tūkst. tonų.

Darbo grupės ataskaitą po kurio laiko bus galima rasti tinklapyje adresu http://www.ices.dk/community/groups/Pages/WGEEL.aspx.

 

Išsamiau – tel. (8 46) 310 660 arba el. paštu [email protected] , [email protected]

Share iconDalintis