Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Tarptautinės inspektorių pajėgos vienija jėgas Baltijos jūroje

Baltijos jūros regiono šalys kasmet suaktyvėjus žvejybai suvienija savo pajėgas kontroliuojant verslinę žvejybą Baltijoje. Iš kaimyninių šalių atvykę žvejybos inspektoriai kartu su vietiniais pareigūnais tikrina žvejybos laivus tiek krante, tiek jūroje. Ne išimtis ir Lietuva. Po vasaros prasidėjus naujam žvejybos sezonui ir į Lietuvos Baltijos jūros išskirtinę ekonominę zoną pradėjus plaukti Latvijos ir Lenkijos laivams, būna, kad vienu metu jūroje žvejoja iki 15 žvejybos laivų.

Rugsėjo 26–27 dienomis Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žvejybos Baltijos jūroje kontrolės skyriaus pareigūnai kartu su Latvijos inspektoriais su žvejybos kontrolės laivu „Vakaris“ patikrino 17 žvejybos laivų jūroje, tarp kurių: 10 Lietuvos laivų, 4 –Latvijos ir 3 Lenkijos laivus bei vieną žvejų mėgėjų laivą, kuriuo žvejojo 6 žvejai. Lietuvos ir Latvijos laivai gaudė menkes bei plekšnes, Lenkijos – strimeles. Krante kartu su Danijos inspektoriumi buvo patikrinti 3 priekrantės vandenyse žvejojantys laivai bei vienas laivas traleris pačiame Klaipėdos uoste. Jokių pažeidimų rasta nebuvo.

Tokie patikrinimai atliekami remiantis visų Baltijos jūros regiono Europos Sąjungos šalių suderintu Bendru veiklos planu, patvirtintu Europos žvejybos kontrolės agentūros. Darbo metu skirtingų šalių pareigūnai ne tik ieško pažeidimų, bet ir dalijasi patirtimi, aptaria aktualius klausimus.

 

Žvejybos Baltijos jūroje kontrolės skyriaus vedėjas

E. Lendzbergas, tel. (8 46) 36 57 45, [email protected]

 

Share iconDalintis