Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Tarptautinė žvejybos stebėsenos ir kontrolės misija Atlanto vandenyne

Š. m. gegužės 20–birželio 13 dienomis Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žvejybos stebėsenos ir kontrolės skyriaus vyr. specialistas Romas Statkus dalyvavo tarptautinėje žvejybos stebėsenos ir kontrolės misijoje Atlanto vandenyne. Misijos metu buvo tikrinami verslinę žvejybos veiklą Šiaurės rytų Atlanto žuvininkystės komisijos (NEAFC) reguliuojamuose rajonuose vykdantys laivai. Patikrinimai vyko Vokietijos žvejybos kontrolės laivu „Seefalke“.

Inspektuojamame regione išskirtinai tik jūros ešerių (Sebastes mentella) žvejybą tuo metu vykdė apie 14 laivų. Patikrinimams žvejybos laivai buvo atrinkti pagal iš anksto atliktą rizikos analizę. Visą misijos Atlanto vandenyne laikotarpį vyravo ypač nepalankios hidrometeorologinės sąlygos, pavyko patikrinti 4 žvejybos laivus, plaukiojančius su Rusijos Federacijos vėliava.

Patikrinta, kaip laivuose pildomi žvejybos ir produkcijos žurnalai, ar tinkamai veikia laivų stebėjimo sistema, ar laive yra žvejybos leidimai, ar patvirtinti ir galiojantys laivo triumų planai, tikrinta, kaip žymima žuvų produkcija. Patikrinimų metu buvo užfiksuoti 2 pažeidimai, susiję su žvejybą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų nesilaikymu. Kiti žvejybos laivai laikėsi galiojančių taisyklių ir žvejybą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų.

Misijoje dalyvauta vykdant Europos Sąjungos įgyvendinamą NEAFC jungtinį veiklos planą.

Share iconDalintis