Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Tarptautinė žvejybos kontrolės misija šiaurės vakarų Atlanto vandenyno reguliuojamame rajone

Š. m. liepos 14 – rugpjūčio 8 dienomis Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės įsipareigojimų vykdymo skyriaus atstovas dalyvavo tarptautinėje žvejybos kontrolės misijoje Žvejybos šiaurės vakarų Atlante organizacijos (toliau NAFO) reguliuojamame rajone. Žvejybos inspektavimas buvo vykdomas Ispanijos Karalystės karinių jūrų pajėgų laivu „ARNOMENDI“. Inspekcinėje misijoje taip pat dalyvavo žvejybos kontrolės pareigūnas iš Ispanijos Karalystės bei koordinatorius iš Portugalijos Respublikos.

Misijos metu NAFO reguliuojamoje akvatorijoje užregistruota 13 žvejybos laivų, 6 iš jų buvo patikrinti: 1 JAV, 1 Estijos, 2 Ispanijos Karalystės ir 2 Portugalijos Respublikos laivai. Minėtų šalių laivai NAFO reguliuojamame rajone žvejojo juoduosius paltusus (Reinhardtius hippoglossoides),  jūros ešerius (Sebastes mentella),  Atlantines menkes (Gadus morhua), Amerikines plekšnes (Hippoglossoides platessoides) ir Geltonuodeges plekšnes (Limanda feruginea)). Inspektavimo  metu grubių žvejybos taisyklių pažeidimų nebuvo nustatyta, tik JAV žvejybos laivo „PASIFIC CAPE“ kapitonui buvo pareikšta pastaba dėl dokumentų (žvejybos ir produkcijos žurnalų, bei produkcijos sukrovimo plano) kokybės. Tikrinant laivus buvo vertinamas žuvų produktų pakuočių (dėžių) ženklinimas, vertinamas ir apskaičiuojamas laive esančios produkcijos kiekis, kuris vėliau buvo lyginamas su produkcijos bei žvejybos žurnaluose deklaruojamu žuvų laimikiu. Buvo tikrinama, ar siunčiami kasdieniai pranešimai apie žvejybos laimikį, pranešimai apie įplaukimą bei išplaukimą iš NAFO reguliuojamos akvatorijos, analizuojami triumų ir produkcijos sukrovimo planai bei kita techninė dokumentacija.

Išsamesnė informacija apie šią misiją el. paštu [email protected] arba tel. (8 5) 239 1124.

Share iconDalintis